WE PRE TEST For TCAS 64

โครงการสอบเสมือนจริงที่จะทำให้น้อง ม.ปลาย พร้อมที่สุดในสนามสอบจริง
we pre test for tcas64

คลิกเลือกโครงการที่สนใจสมัครสอบ

WE PRE TEST64

กลุ่มที่ 1 น้อง WEที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด

น้อง WE ที่สมัครเรียนในคอร์ส ULTIMATE แบบรวมทุกบทและคอร์ส GAT เชื่อมโยง (ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน)

สอบฟรี !!  (ในวิชาที่สมัครเรียน) 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 น้อง WE ชั้น ม.4-6

น้อง WE ที่สมัครคอร์ส ม.ปลายทุกคนและคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 19 ก.พ. 62 สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กลุ่มที่ 3 สำหรับเด็กที่ไม่เคยเรียน WE (รวมถึงเด็กที่เคยเรียนกับ WE แค่คอร์ส ม.ต้น เท่านั้น)

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขาที่น้องสะดวกเพื่อรับรหัสผ่านในการลงทะเบียน

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 200 บาท

1 รหัสวิชา = 200 บาท , 2 รหัสวิชา = 300 บาท
3 รหัสวิชา = 400 บาท ,
4 รหัสวิชา = 500 บาท

5 รหัสวิชา = 600 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบ / ตรวจสอบสิทธิ์

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ หรือทาง m.me/webythebrain

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  เมื่อสมัครแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ที่ www.webythebrain.com/pre-test64

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 สอบจริงตามสาขา / ออนไลน์

  เข้าสอบที่ WE ตามสาขาที่ลงทะเบียนไว้หรือทางออนไลน์

เหตุผลที่ไม่ควรพลาด

ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก

จัดอันดับการสอบ

แบบ Percentile Rank

สอบได้ที่สาขา และทางออนไลน์

จำลองข้อสอบ

พร้อมจับเวลาเสมือนจริง

เฉลยข้อสอบละเอียด

พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน

Q & A

Q: สนามสอบ WE PRE TEST FOR TCAS 64 เหมาะกับใคร
A: เหมาะสำหรับ น้อง ม.ปลายทุกคน ที่เตรียมตัวสอบ TCAS  เมื่อทำการทดสอบแล้วจะได้ทราบแนวข้อสอบ และผลคะแนนพร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทำให้ทราบว่าเราพร้อมที่จะลงสนามสอบจริงหรือยัง โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังจะสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ


Q: เลือกสอบได้วันไหน เวลาไหนบ้าง
A: น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 5 มี.ค 2564


 

Q: ผลคะแนน และผลการจัดอันดับการสอบ หนูจะทราบตอนไหน
A: ประกาศผลคะแนนสอบทันทีเมื่อสอบเสร็จ และ ประกาศผลการจัดจัดอันดับการสอบ 10 มีนาคม 2564


Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ