รอบ Portfolio

ตัวอย่าง portfolio รอบ 1 คณะทันตแพทย์-สัตวแพทย์-เภสัชศาสตร์

ตัวอย่าง Portfolio รอบ 1 คณะทันตแพทย์-สัตวแพทย์-เภสัชศาสตร์ จากรุ่นพี่ที่สอบติดปี 62

จะยืน Portfolio รอบ 1 TCAS ต้องทำแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร ต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง พี่วีวี่มีตัวอย่าง จากรุ่นพี่ที่สอบติดจริงปี 62 มาให้ดูค่ะ

ตัวอย่าง Portfolio รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์

ตัวอย่าง Portfolio รอบ 1 คณะแพทยศาสตร์ จากรุ่นพี่ที่สอบติดปี 62

ต้องใส่ผลงานอะไรลงใน TCAS รอบ 1 Portfolio บ้าง หรือจะเขียนอย่างไรดีให้โดนใจคณะกรรมการ พี่วีวี่มีตัวอย่าง จากรุ่นพี่ที่สอบติดจริงปี 62 มาให้ดูค่ะ

Top