WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

วิธีสมัครเรียน

สมัครเรียนกับ WE ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ
กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-1

1. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียนและใบโอนเงินให้ครบถ้วน

สามารถรับใบได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา หรือ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดใบโอนเงิน คลิกที่นี่

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-2

2. การชำระเงิน

นำใบโอนเงิน ไปชำระค่าเรียนได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

1. QR CODE

วิธีจ่ายค่าเรียน-1

ดูรายละเอียด คลิก

2. ธนาคารกสิกรไทย

วิธีจ่ายค่าเรียน-3

นำใบชำระเงินทั้ง 2 ส่วน ไปชำระค่าเรียนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

3. K-Cyber หรือ K PLUS

วิธีจ่ายค่าเรียน-2

ดูรายละเอียด คลิก

4. เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

วิธีจ่ายค่าเรียน-4

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด)

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-3

3. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบรหัสคอร์สในใบเสร็จรับเงินจากธนาคารให้ตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียน

กวดวิชา we by the brain - วิธีการสมัครเรียน-4

4. รับบัตรเรียน

โอนเงินแล้วให้นำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบสมัครเรียน ไปรับบัตรเรียนได้ที่สาขาของ WE ที่น้องสมัครเรียนไว้

คำแนะนำการใส่รหัสคอร์ส

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดังนี้
รหัสคอร์ส-summer-61

กรุณาตรวจสอบรหัสคอร์สที่ธนาคารพิมพ์บันทึกให้ตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียน

ทุกรหัสคอร์ส รับสมัครทางธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น (ไม่รับเงินสดที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
  • นักเรียนต้องชำระค่าเรียนก่อนวันที่เปิดเรียน เนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาประมวลผลข้อมูลการชำระเงินจากสาขาของธนาคารทั่วประเทศส่งให้โรงเรียน และนักเรียนต้องตรวจสอบรหัสคอร์สเรียน และค่าเรียนให้ถูกต้องก่อนการชำระค่าเรียนทุกครั้ง
  • เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียนและมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด ให้โอนเงินแยกแต่ละรหัสคอร์ส โดยหักส่วนลดแล้ว เช่น สมัครเรียน WE CAN 3 วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซตและการให้เหตุผล, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง (ส่วนลดที่ได้รับคือ สมัครตั้งแต่ 3 รหัสในครั้งเดียว ลด 10%)  ให้นักเรียนโอนเงินโดยหักส่วนลดดังนี้ (เซตและการให้เหตุผล โอนเงิน 1,300-130 = 1,170 บาท, ตรรกศาสตร์ โอนเงิน 1,000-100 = 900 บาท และระบบจำนวนจริง โอนเงิน 1,700-170 = 1,530 บาท)
  • หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) ว่าตรงกับคอร์สที่ต้องการเรียนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขทันที
  • การเปลี่ยนคอร์สเรียน เป็นไปตามของโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN
  • การรับบัตรนักเรียน หลังจากวันโอนเงิน ให้นำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบสมัครเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มารับบัตรเรียนได้ที่สาขาของโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN ที่นักเรียนเลือกสมัครไว้