คอร์สภาษาไทย ม.ปลาย

คอร์สเพิ่มเกรด ครอบคลุมการสอบ วิชาสามัญ O-NET
คอร์ส ภาษาไทย ม.ปลาย

เริ่มสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

วิชาภาษาไทย น้องหลายคนอาจจะคิดว่าง่าย แต่เชื่อไหม? 30 ปี จากทุกสนามสอบ ไม่เคยมีใครได้เต็ม

คอร์สภาษาไทย ม.ปลาย คอร์สที่จะมาช่วยปูพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT พร้อมรับมือกับทุกสนามสอบ ตัวช่วยที่จะมาเพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

📌 กวดวิชา เรียนทำเกรดในโรงเรียน

📌 ปูพื้นฐาน วิชาภาษาไทย สู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📌 สอนโดยทีม WE TUTORS จาก WE BY THE BRAIN กวดวิชาคณิต-วิทย์ อันดับหนึ่งของประเทศ

ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน  สมัครเรียน คลิกที่นี่
1

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ คอร์สเรียน 2 ระบบ

09:00 11:00 800 TON94P11
2

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

08:30 10:30 700 TON94P12
3

โวหารการเขียนคอร์สเรียน 2 ระบบ

04:50 06:00 400 TON94P13
4

สำนวนไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

08:20 10:00 700 TON94P14
5

ราชาศัพท์คอร์สเรียน 2 ระบบ

06:20 08:00 500 TON94P15
6

ระดับภาษาคอร์สเรียน 2 ระบบ

06:30 08:00 500 TON94P16
7

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำคอร์สเรียน 2 ระบบ

10:20 12:30 900 TON94P17
8

การสร้างคำในภาษาไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

08:10 10:00 700 TON94P18
9

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศคอร์สเรียน 2 ระบบ

06:20 08:00 500 TON94P19
10

ประโยคในภาษาไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

07:50 09:30 700 TON94P21
11

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาคอร์สเรียน 2 ระบบ

08:20 10:00 700 TON94P22
12

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

09:00 11:00 800 TON94P23
13

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทยคอร์สเรียน 2 ระบบ

05:30 07:00 500 TON94P24
14

ภาษาแสดงความคิดคอร์สเรียน 2 ระบบ

05:20 06:30 500 TON94P25
15

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาคอร์สเรียน 2 ระบบ

05:20 06:30 500 TON94P26
เรียน 2 ระบบ

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ