ภาษาไทย ม.ปลาย รวมทุกบท ชุดที่ ๓

รหัสคอร์ส: TON94P93

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

39:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

47:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ภาษาไทย ม.ปลาย รวมทุกบท ชุดที่ ๓ (TON94P93)

 

เจาะลึกเนื้อหา

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ / การสร้างคำในภาษาไทย  / คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ  / เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย / โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” (ท้ายบททุกบท)

บทนี้สัมพันธ์กับการเรียน หลายระดับชั้น หลายเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

 

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ ๕ เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

 

พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย + แนวข้อสอบคัดสรรกว่า ๗๓๐ ข้อ

  • ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ ม.๔ – ม.๖
  • เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด / ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ ( กลางภาค / ปลายภาค / O – NET / วิชาสามัญ )

 

เนื้อหาคอร์สเรียนภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่

๑)  คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

๒) การสร้างคำในภาษาไทย

๓) คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๔) เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

๕)โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

ภาษาไทย ม.ปลาย รวมทุกบท ชุดที่ ๓

รหัสคอร์ส: TON94P93

3,200 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top