WE PRE TEST TU 84

โครงการสอบเสมือนจริงที่จะทำให้น้อง ๆ พร้อมที่สุดในสนามสอบเตรียมอุดมฯ
we pre test tu84

คลิกเลือกโครงการที่สนใจสมัครสอบ

กวดวิชา-หาดใหญ่-18

กลุ่มที่ 1 น้อง WEที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด

น้อง WE ที่สมัครเรียนในคอร์ส ULTIMATE แบบรวมทุกบทและคอร์ส GAT เชื่อมโยง (ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน)

สอบฟรี !!  (ในวิชาที่สมัครเรียน) 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 น้อง WE ชั้น ม.4-6

น้อง WE ที่สมัครคอร์ส ม.ปลายทุกคนและคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 19 ก.พ. 62 สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กลุ่มที่ 3 สำหรับเด็กที่ไม่เคยเรียน WE (รวมถึงเด็กที่เคยเรียนกับ WE แค่คอร์ส ม.ต้น เท่านั้น)

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขาที่น้องสะดวกเพื่อรับรหัสผ่านในการลงทะเบียน

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 200 บาท

1 รหัสวิชา = 200 บาท , 2 รหัสวิชา = 300 บาท
3 รหัสวิชา = 400 บาท ,
4 รหัสวิชา = 500 บาท

5 รหัสวิชา = 600 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบ / ตรวจสอบสิทธิ์

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ หรือทาง m.me/webythebrain

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  เมื่อสมัครแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ที่ www.webythebrain.com/pre-test-tu84

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 สอบออนไลน์

  สอบออนไลน์ตามเวลาที่กำหนด

เหตุผลที่ไม่ควรพลาด

จัดอันดับการสอบ

แบบ Percentile Rank

สอบทางออนไลน์ ตามเวลาที่กำหนด

จำลองข้อสอบ

พร้อมจับเวลาเสมือนจริง

ประกาศคะแนนสอบ และเฉลยข้อสอบ ทันทีเมื่อสอบเสร็จ

Q & A

Q: สนามสอบ WE PRE TEST TU84 เหมาะกับใคร
A: เหมาะสำหรับ น้อง ม.ต้น ทุกคน ที่เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ  เมื่อทำการทดสอบแล้วจะได้ทราบแนวข้อสอบ และเฉลยข้อสอบทันทีเมื่อสอบเสร็จ ทำให้ทราบว่าเราพร้อมที่จะลงสนามสอบจริงหรือยัง


Q: เลือกสอบได้วันไหน เวลาไหนบ้าง
A: น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564


Q: ถ้าหนูไม่ใช่เด็ก WE BY THE BRAIN จะมีสิทธิ์สมัครสอบไหม
A: น้อง ม.ต้น ทุกคน มีสิทธิ์สมัครสอบได้ โดยค่าสมัครวิชาละ 200 บาท


Q: ถ้าหนูเคยสมัครเรียนที่ WE คอร์ส ม.ต้น แต่ไม่เคยสมัครคอร์สเตรียมอุดมศึกษาจะมีสิทธิ์สมัครสอบไหม
A: น้อง ม.ต้น ทุกคนที่เรียนคอร์ส WE ม.ต้น มีสิทธิ์สมัครสอบได้ในราคาพิเศษ เพียงวิชาละ 100 บาท เท่านั้น


Q: ถ้าสนใจสมัครสอบจะชำระเงิน และสมัครได้อย่างไร
A: น้องสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองทาง https://www.webythebrain.online หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครแทนได้ที่ WE ทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WE CARE : 02-952-6767


Q: ผลคะแนน และผลการจัดอันดับการสอบ หนูจะทราบตอนไหน
A: ประกาศผลคะแนนสอบแบบแยกวิชาทันทีเมื่อสอบเสร็จ และ ประกาศผลการจัดจัดอันดับการสอบ 5 มีนาคม 2564


Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ