WE PRE TEST For TCAS 63

โครงการสอบเสมือนจริงที่จะทำให้น้อง ม.ปลาย พร้อมที่สุดในสนามสอบจริง

คลิกดูผลสอบตามรายวิชา

กำหนดการ we pre test63

หมายเหตุ: สาขาสมุทรปราการ , ปราจีนบุรี , กำแพงเพชร , มุกดาหาร และ ชัยภูมิ กรุณาตรวจสอบตารางเวลาสอบที่สาขา

ผู้มีสิทธิ์สอบ

(*อายุไม่เกิน 19 ปี)

กลุ่มที่ 1 น้อง WEที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด

น้อง WE ที่สมัครเรียนในคอร์ส ULTIMATE แบบรวมทุกบทและคอร์ส GAT เชื่อมโยง (ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน)

สอบฟรี !!  (ในวิชาที่สมัครเรียน) 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 น้อง WE ชั้น ม.4-6

น้อง WE ที่สมัครคอร์ส ม.ปลายทุกคนและคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 19 ก.พ. 62 สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กลุ่มที่ 3 สำหรับเด็กที่ไม่เคยเรียน WE (รวมถึงเด็กที่เคยเรียนกับ WE แค่คอร์ส ม.ต้น เท่านั้น)

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขาที่น้องสะดวกเพื่อรับรหัสผ่านในการลงทะเบียน

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 200 บาท

1 รหัสวิชา = 200 บาท , 2 รหัสวิชา = 300 บาท
3 รหัสวิชา = 400 บาท ,
4 รหัสวิชา = 500 บาท

5 รหัสวิชา = 600 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบที่ WE ทุกสาขา

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  นำข้อมูลที่ได้รับจากสาขา มาลงทะเบียนสมัครโดยคลิกเลือกโครงการที่น้องสมัครไว้ที่ปุ่มด้านบน
  เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 30 ส.ค. 62

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 สอบจริงตามสาขา

  เข้าสอบที่ WE
  ตามสาขาที่ลงทะเบียนไว้

เหตุผลที่ไม่ควรพลาด

จำลองข้อสอบพร้อมบรรยากาศ

และเวลาสอบเสมือนจริง

มีเฉลยข้อสอบละเอียด

พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน

ความยากใกล้เคียงข้อสอบจริง

ออกโดยพี่ ๆ WE TUTORS

ประเมินความพร้อม

ก่อนสอบจริง

Q & A

Q: สนามสอบ WE PRE TEST FOR TCAS 63 เหมาะกับใคร
A: เหมาะสำหรับ น้องม.ปลายทุกคน ที่เตรียมตัวสอบ TCAS  เมื่อทำการทดสอบแล้วจะได้ทราบแนวข้อสอบ และผลคะแนนพร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทำให้ทราบว่าเราพร้อมที่จะลงสนามสอบจริงหรือยัง โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังจะสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563


Q: เลือกสอบได้วันไหน เวลาไหนบ้าง
A: น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่่กำหนด รอบที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. สอบ PAT1, GAT เชื่อมโยง วันที่ 9 ต.ค. สอบ PAT 2 วันที่ 10 ต.ค. สอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญและภาษาไทยวิชาสามัญ และสำหรับรอบที่ 2 วันที่ 18 ต.ค. 62 PAT1, GATเชื่อมโยง วันที่ 19 ต.ค. 62 PAT 2 วันที่ 20 ต.ค. คณิตศาสตร์วิชาสามัญ และภาษาไทยวิชาสามัญ


Q: ถ้าหนูไม่ใช่เด็ก WE BY THE BRAIN จะมีสิทธิ์สมัครสอบไหม
A: น้อง ม.ปลาย ทุกคน มีสิทธิ์สมัครสอบได้ โดยค่าสมัครวิชาแรก 200 บาท วิชาต่อไป วิชาละ 100 บาท


Q: ถ้าหนูเคยสมัครเรียนที่ WE คอร์ส ม.ปลาย แต่ไม่เคยสมัครคอร์ส ULTIMATE จะมีสิทธิ์สมัครสอบไหม
A: น้อง ม.ปลาย ทุกคนที่เรียนคอร์ส WE ม.ปลาย มีสิทธิ์สมัครสอบได้ในราคาพิเศษ เพียงวิชาละ 100 บาท เท่านั้น


Q: ถ้าสนใจสมัครสอบจะชำระเงิน และสมัครได้อย่างไร
A: น้องสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครองมาสมัครแทนได้ที่ WE ทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 29 กันยายน 2562
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WE CARE : 02-952-6767


Q: ผลคะแนน และผลการจัดอันดับการสอบ หนูจะทราบตอนไหน
A: ประกาศผลคะแนนสอบ รอบที่ 1 วันที่ 15 ต.ค. 62 และรอบที่ 2 วันที่ 25 ต.ต. 62 ทางเว็บไซต์ https://www.webythebrain.com/pre-test63


คลิกเลือกโครงการที่สนใจสมัครสอบ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ