WE  PRESENTER  2016

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ- นามสกุล : พัธ ศรีเมฆารัตน์
ชื่อเล่น : พัธ
อายุ : 16 ปี
ระดับชั้นการศึกษา : ม.5
โรงเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัย
เรียน WE : สาขาหาดใหญ่
Facebook   :  Pat Srimekarat
Instagram  :  pat.srimekarat

 

WHO AM I 

: เป็นคนติ๊งต๊อง ร่าเริง พูดมาก เป็นคนเรียบง่ายไม่ชอบทำอะไรที่ยุ่งยาก และเป็นคนขี้ลืมด้วยค่ะ

 

MY HOBBIES 

: เล่นบาสบ้าง เรียนพิเศษบ้าง เวลาอยู่ที่โรงเรียนไม่ค่อยมีคาบว่าง จึงไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียน

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

: ถ่ายแบบ / เดินแบบ / แข่งบาส / ประกวดวาดภาพระดับประเทศ(ประถม ) / แข่งเทควันโด้ (ประถม )

 

คติประจำใจ

: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

WITH WE BY THE BRAIN 

: เรียนที่ WE มาสักพักแล้ว ก่อนหน้านี้หนูไม่ชอบคณิตศาสตร์เลย แต่พอได้มาเรียนกับพี่เอ๋ (เป็นคนแรกที่สอนหนู) หนูก็เริ่มชอบวิชานี้มากขึ้น แต่ก่อนคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยาก แต่พี่ๆ ที่สอนทำให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก   มีเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้หนูสามารถจำได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงด้วยค่ะ

Top