เลือกติวได้...ยังไงก็ฟิน!!

สมัครคอร์สบทย่อยลดทันที 15%
สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

ฟิตพร้อมทุกสนาม ทั้งสอบย่อยในโรงเรียน และสนามสำคัญ TCAS

WE จัดให้น้องเลือกสมัครคอร์สบทย่อยได้ ทั้ง ม.ปลาย และคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมเลือกสมัครได้ทั้ง 4 วิชา คณิต – ฟิสิกส์ – เคมี – ชีววิทยา 

คอร์สบทย่อย สุดคุ้ม

ส่วนลดพิเศษ

สมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 2 รหัสคอร์สขึ้นไป

วิชาใดก็ได้


ลดทันที 

15%


แจก! ตั๋วหนังฟรี

เมื่อสมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 3 รหัสคอร์ส ขึ้นไป (วิชาใดก็ได้)

 • เด็กใหม่ มาเดี่ยว
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ)

 • เด็ก WE + เด็กใหม่ (มาสมัครพร้อมกัน) 
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์คนละ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ) 

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป

และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน

(เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
 3. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่น 25%
 4. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

 1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
 3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน

รายละเอียดคอร์สบทย่อย ม.ปลาย

<< เลื่อนที่ตารางเพื่อดูรายละเอียด >>

คณิตศาสตร์

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
เซต และการให้เหตุผล M**73H11 13:10  1,300  1,105
ตรรกศาสตร์ M**73H12 10:40 1,000 850
ระบบจำนวนจริง M**73H13 19:20 1,800 1,530
ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง M**73H14 11:00 1,100  935
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน M**73H15 23:00 2,100  1,785
เรขาคณิตวิเคราะห์ M**73H16 7:50  800  680
ภาคตัดกรวย M**73H17 15:20 1,500 1,275
เมทริกซ์ M**73H18 13:00 1,300 1,105
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม M**73H19 18:30 1,800 1,530
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ M**73H21 35:20 2,900 2,465
เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ M**73H22 17:00  1,600 1,360
จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม M**73H23 24:30 2,200 1,870
วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น M**73H24 21:30 1,900 1,615
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น M**73H25 10:30 1,100 935
สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น M**73H26 32:00 2,700 2,295
แคลคูลัส M**73H28 29:00  2,600  2,210
ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์ M**73H27 25:00 2,300 1,955

ฟิสิกส์

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล P**73H11 7:10  700 595
การเคลื่อนที่แนวตรง P**73H12 15:10 1,500 1,275
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน P**73H13 13:10 1,300 1,105
โพรเจกไทล์ P**73H14 6:30 700  595
วงกลม และดวงดาว P**73H15 7:40 800 680
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย P**73H16 6:30  700 595
สมดุลกล P**73H17 15:40 1,500 1,275
งาน-พลังงาน P**73H18 15:20 1,500 1,275
โมเมนตัม และการชน P**73H19 12:50 1,300 1,105
การหมุน P**73H21 7:40 800  680
สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล P**73H22 16:40  1,600 1,360
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ P**73H23 13:20 1,300 1,105
คลื่น P**73H24 13:20 1,300 1,105
เสียง P**73H25 14:40 1,500  1,275
แสง P**73H26 19:40 1,800  1,530
ไฟฟ้าสถิต P**73H27 15:30  1,500 1,275
ไฟฟ้ากระแสตรง P**73H28 18:00 1,700 1,445
แม่เหล็กไฟฟ้า P**73H29 14:30 1,400 1,190
ไฟฟ้ากระแสสลับ P**73H31 9:20 1,000  850
ฟิสิกส์อะตอม P**73H32 11:20 1,100  935
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ P**73H33 7:40 800 680

เคมี

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
โครงสร้างอะตอม C**73H11 14:30  1,400 1,190
ตารางธาตุ C**73H12 19:20 1,800 1,530
พันธะเคมี C**73H13 23:20 2,100 1,785
ปริมาณสารสัมพันธ์ I C**73H14 18:45 1,800 1,530
ปริมาณสารสัมพันธ์ I I C**73H15 17:30  1,700 1,445
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส C**73H16 12:30 1,300 1,105
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี C**73H21 15:50 1,500 1,275
สมดุลเคมี C**73H22 13:40 1,400 1,190
กรดเบส I และ I I C**73H23 25:20  2,200 1,870
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I C**73H24 20:00 1,900 1,615
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม C**73H25 6:30 700 595
เคมีอินทรีย์ (สารประกอบคาร์บอน) C**73H27 29:00 2,600 2,210
สารชีวโมเลกุล C**73H28 12:00 1,200 1,020
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (ปิโตรเลียม) C**73H29 10:00 1,100  935
พื้นฐานเคมีคำนวณ C**73H31 5:00 500 425

ชีววิทยา

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 15%
ชำระเพียง
พื้นฐานทางชีววิทยา L**73H11 7:30  800 680
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต L**73H12 12:10 1,200 1,020
ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต L**73H13 3:30 400 340
เซลล์ : โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ L**73H14 11:20 1,100 935
การแบ่งเซลล์ L**73H15 6:40 700  595
ระบบย่อยอาหาร L**73H16 7:30 800 680
การสลายสารอาหารภายในเซลล์ L**73H17 7:40 800 680
ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน L**73H18 10:40 1,100 935
การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ L**73H19 10:00 1,100 935
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ L**73H21 6:50 700 595
การเคลื่อนที่ของสัตว์ L**73H22 7:30  800 680
ระบบประสาท L**73H23 13:20 1,300 1,105
ระบบฮอร์โมน L**73H24 8:10 800 680
ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ L**73H25 12:10 1,200 1,020
พฤติกรรมของสัตว์ L**73H26 3:10 300  255
โครงสร้างพืช L**73H27 11:00 1,100 935
การสังเคราะห์ด้วยแสง L**73H28 10:10 1,000 850
ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืช L**73H29 8:30 900 765
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช L**73H31 6:00 600 510
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม L**73H32 13:30 1,400 1,190
ยีน และโครโมโซม L**73H33 13:30  1,400 1,190
เทคโนโลยีชีวภาพ L**73H34 8:40 900 765
วิวัฒนาการ L**73H35 8:30 900 765
ความหลากหลายทางชีวภาพ L**73H36 19:00 1,800 1,530
ระบบนิเวศ L**73H37 11:00 1,100 935
ประชากรสิ่งมีชีวิต L**73H38 6:10 700 595
Top