คณิตศาสตร์ ประถม แสนสนุก

คณิตศาสตร์ ประถม แสนสนุก
คณิตศาสตร์กับน้อง ๆ ประถมหลายคนอาจเหมือนกับยาขม ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องส่ายหน้าหนี ทั้งบอกว่ายากบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แล้วเราจะทำอย่างไรให้ยาขมนั้นเป็นขนมหวานสำหรับน้อง ๆ กันดีล่ะ

วันนี้พี่วีวี่เลยมี 5 วิธีที่จะทำให้น้อง ๆ เรียนคณิตศาสตร์ ประถมด้วยความสนุกกันค่ะ เริ่มต้นที่สิ่งแรก คือ

 • จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด มีอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม และมีความตั้งใจในการเรียน
 • บอกให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเรียนคณิตศาสตร์
  การเข้าใจเหตุผลว่า ทำไมเราควรเรียนคณิตศาสตร์ และการรู้ถึงประโยชน์ของวิชานี้ จะทำให้น้อง ๆ เห็นถึงความสำคัญ เช่น คณิตศาสตร์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบ และละเอียดรอบคอบ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ได้
 • อธิบายเรื่องยากด้วยภาพ
  ในบทเรียนคณิตศาสตร์ที่เป็นบทยาก หรือการสรุปสูตรและกฎต่าง ๆ อาจมีการนำภาพมาช่วยในการอธิบาย จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
 • เสริมกิจกรรม
  การเสริมกิจกรรม เช่น เกมคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเรียน หรือเกมที่ช่วยฝึกการคิดคำนวณ นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะแล้ว ยังช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจในบทเรียนอย่างสนุกอีกด้วย
 • นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  การนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกการวางแผน การแก้ปัญหา และเกิดความเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย เช่น การซื้อขายเมื่อไปจ่ายตลาดกับคุณแม่ เมื่อมีคุกกี้อยู่ 8 ชิ้นจะแบ่งให้กับเพื่อนอีก 4 คนเท่า ๆ กันได้อย่างไร เป็นต้น

การวางรากฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถม อย่างเข้าใจ จะช่วยให้น้อง ๆ เกิดความรู้สึกสนุก อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้การต่อยอดความรู้ในระดับชั้นที่สูงง่ายขึ้น แล้วยาขมนั้นก็จะกลายเป็นขนมหวานในที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ