สวมบทติวเตอร์ … เทคนิคการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มความจำได้ถึง 90%

สวมบทติวเตอร์-เพิ่มความจำ

อ่านหนังสือก่อนสอบมาก็นาน ฟังอาจารย์สอนในห้องก็ไม่เคยหลับ แถมขยับปากกาจดทุกบรรทัดจนเมื่อยมือ แต่ทำไมพอหันไปเห็นคะแนนสอบของเพื่อนบางคนที่ดูแล้วตั้งใจไม่เท่าเราแต่กลับทำคะแนนได้ดีกว่าเราเสมอ … แท้จริงแล้วก็เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขามีทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นเอง

สงสัยกันละสิว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คืออะไร … จริงๆแล้วก็คือทักษะการเรียนรู้แบบเชิงรุก อาศัยการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติจริงมาเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือตำราเรียนมากเกินไปและเป็นระดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
 
กวดวิชา we บทความเพิ่มความจำ-1
 
จากรูปดังกล่าว ซึ่งถูกอธิบายด้วยผลวิจัยและตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review (2554) เกี่ยวกับประเภทและลำดับขั้นของความสามารถในการจดจำจากการเรียนรู้โดยวิธีที่แตกต่างกัน  ฝั่งซ้ายคือ รูปแบบการเรียนเชิงรับ ซึ่งปลูกฝังให้น้องๆ รอความรู้จากครู – อาจารย์ ผ่านวิธีการจดบันทึก อ่าน ท่องจำ ดูวีดีทัศน์ ดูภาพประกอบ ดูสไลด์การสอน หรือ การดูตัวอย่างจากอาจารย์ เป็นต้น ขณะที่ฝั่งขวาคือการเรียนรู้เชิงรุก หรือการเรียนอย่างมีส่วนร่วมซคางช่วยสร้างการจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน โต้ตอบในห้องเรียน ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว ทดลองด้วยตนเอง หรือ สอนผู้อื่น
 
กวดวิชา we บทความเพิ่มความจำ-2
 
จากรูป Learning Pyramid น้องจะสังเกตได้ว่าการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดจำและนำมาสู้ความเข้าใจมากถึง 50-90% ขณะที่การเรียนรู้เชิงรับนั้นได้ผลแค่ 5-30% ซี่งต่างกันมาก โดยพี่จะขอสรุปวิธีการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ และตัวอย่างเพื่อที่น้องจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
กวดวิชา we บทความเพิ่มความจำ-3
 
น่าสังเกตว่าการสวมบทบาทเป็นพี่ติวเตอร์ หรือ การที่เรากลายเป็นผู้สอนและทบทวนให้กับเพื่อนจะช่วยให้เราสามารถจำเนื้อหาได้มากที่สุดถึง 90% … แต่ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการที่เราจะสอนให้คนอื่นเข้าใจได้นั้น เราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อน และยังต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร (พูดรู้เรื่อง) รวมทั้งหาวิธีการอธิบาย (เชื่อมโยงและเห็นภาพ) จนกระทั่งเพื่อนคนอื่นๆสามารถเข้าใจตามได้ด้วย
ขณะเดียวกันการที่เราเป็นฝ่ายติวให้เพื่อนยังเท่ากับว่าเราได้ทำการทบทวนความเข้าใจทั้งหมดให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ ถ้าเพื่อนมาอ้อนวอนให้ติว 5 คน ก็เท่ากับทบทวนให้ตัวเราเองอีก 5 รอบการสอนผู้อื่นจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด … แต่อย่าลืมนะว่าเราต้องเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นเสียก่อน ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจ แต่ไปก่อนก็จะพากันสอบตกหรือคะแนนแย่กันทั้งกลุ่มเลยนะคะ 555

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ