ด่วนจ้า! คณะที่เปิดรับหลังแอดมิชชั่น ของเด็ก60

ด่วนจ้า! คณะที่เปิดรับหลังแอดมิชชั่น ของเด็ก60

ใครพลาดแอดมิชชั่น60 ยังมีหวัง เพราะในวันนี้พี่วีวี่มีตัวอย่างคณะที่เปิดรับหลังแอดมิชชั่นมาฝาก เอาล่ะเรามาตั้งสติ แล้วดูกันดีกว่าว่า มีคณะไหนบ้างที่เปิดรับอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ มาดูเลย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่รับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์   1 – 23 มิ.ย. 60
สมัครทาง internet  และส่งเอกสาร   1 – 21 มิ.ย. 60

จำนวนเปิดรับ :

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ (คน)

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

40

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

40

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

40

การคัดเลือก :

การสอบสัมภาษณ์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ )

วันที่รับสมัคร :

1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2560

จำนวนรับสมัคร :

ไม่ระบุ

การคัดเลือก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

วันที่รับสมัคร :

8 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2560

จำนวนรับสมัคร :

20 คน

การคัดเลือก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ )

วันที่รับสมัคร :

7 – 20 มิ.ย. 2560

จำนวนรับสมัคร :

100 คน

การคัดเลือก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ภาคพิเศษ) กลุ่มที่ 2

วันที่รับสมัคร :

25 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60

จำนวนรับสมัคร :

หลักสูตรที่รับสมัคร

กลุ่มที่ 2

จำนวนรับ (คน)

คณิตศาสตร์

25

สถิติ

30

คณิตศาสตร์การจัดการ

15

วิทยาการประกันภัย

30

การคัดเลือก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

 

วันที่รับสมัคร :

1 – 20 มิ.ย. 60

จำนวนรับสมัคร :

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 40
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 50

การคัดเลือก :

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

 

วันที่รับสมัคร :

16 – 20 มิ.ย. 60

จำนวนรับสมัคร :

50 คน

การคัดเลือก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคณะเลยนะคะที่เปิดรับ น้อง ๆ สามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์ของทางคณะโดยตรง แต่ต้องรีบหาข้อมูลกันหน่อย สู้ ๆ ค่ะ ✌ ✌

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ