มาดู! คณะแพทย์ที่ใช้ผลสอบ BMAT ใน TCAS 62

BMAT-tcas62
มาดู! คณะแพทย์ที่ใช้ผลสอบ BMAT ใน TCAS 62

สวัสดีค่ะเด็ก 62 ทุกคน วันนี้พี่วีวี่มีข่าวประกาศเรื่องผลสอบที่จะต้องมีสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์มาฝากกัน เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้มีประกาศออกมาว่าน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าคัดเลือกในโครงการที่กำหนดจะต้องเข้าสอบ BMAT ด้วย ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้กำหนดให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาด้วยโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ต้องสมัครสอบ BioMedical Admission Test (BMAT)
ซึ่งน้อง ๆ สามารถลงทะเบียนสมัครสอบ BMAT ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ใช้คะแนนจากการสอบ BMAT ในวันสอบ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น
ส่วนรายละเอียดวิธีการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร กําหนดการต่าง ๆ และวิธีการคัดเลือก ขอให้ติดตามทาง admission.md.chula.ac.th ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ดูประกาศฉบับเต็ม คลิก

คณะแพทยศาสตร์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–  โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
–  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดคุณสมบัติจำเพาะ 2 ข้อ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในโครงการ MDX และ MD02 คือ

1. มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

การสอบ

ระดับช่วงคะแนน 1 ระดับช่วงคะแนน 2 ระดับช่วงคะแนน 3
TOEFL ITP 477 – 510 513 – 547 550 – 677
TOEFL Computer based 153 – 180 183 – 210 213 – 300
TOEFL IBT 53 – 64 64 – 78 79 – 120
Academic IELTS 5.0 5.5 6.0 – 9.0
CU-TEP 68 – 74 74 – 89 90 – 120
KEPT 62 – 70 71 – 89 90 – 100

2. มีผลสอบ BMAT part1 และ part2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน part3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในกรณีการสอบปี 2561 คณะฯ จะตรวจสอบคะแนนอีกครั้งจาก webpage หากใช้คะแนนสอบย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2559 – 2560) ต้องมีหลักฐานรับรองเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จากหน้า web เนื่องจากคณะฯไม่สามารถตรวจสอบจาก webpage ได้
รายละเอียดวิธีการรับสมัคร กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต้อไปทางเว็บไซต์คณะ http://www.md.kku.ac.th/ และ http://acad.md.kku.ac.th/acadmedkku/

ดูประกาศฉบับเต็ม คลิก

BMAT ต้องสอบอะไรบ้าง ?

การสอบ BMAT จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

Section 1 : Aptitude and Skills
เวลา : 60 นาที

Section 2 : Scientific Knowledge and Applications
เวลา : 30 นาที

Section 3 : Writing Task
เวลา : 30 นาที

ดูรายละเอียดข้อสอบแต่ละส่วน คลิก

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลย ส่วนจะมีโครงการใด หรือมหาวิทยาลัยไหนที่ต้องใช้ผลสอบ BMAT เพิ่มอีกนั้น ขอให้น้อง ๆ ติดตามประกาศจากคณะกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

ข้อมูลเมื่อ 22 กรกฎาคม 2561

* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง

  • http://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/?utm_source=poster&utm_campaign=bmatthai
  • http://www.admissionstesting.org/images/47829-bmat-test-specification.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ