ปฏิทินการรับสมัครสอบแพทย์ (ข้อมูลจากปี 58-59)

บทความ-ปฏิทินการรับสมัครสอบแพทย์

น้องคนไหน วางแผน อยากสอบแพทย์ บ้างจ้ะ

นอกจาก กสพท ที่เป็นสนามสอบใหญ่ รับแพทย์ ปีละ 1000 กว่าคน ทั้งคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ โดยการสอบ กสพท 60 นี้ รับจำนวนทั้งหมด 1843 คน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes60_p1_25590712.pdf)


น้องๆรู้กันไหมค่ะว่า การสอบแพทย์ มีสนามสอบอื่นๆ อีก ทั้งโควตา, รับตรง, ODOD, CPRID, MDX, MD02
พี่ๆ ทีมงาน WE BY THE BRAIN เลยรวบรวมข้อมูล ช่วงเวลาการสมัคร การสอบ การประกาศผลที่สำคัญของแต่ละสนาม แล้วรีบวางแผนจัดตารางการอ่านหนังสือสอบกันเลย

ปฏิทินการรับสมัครสอบแพทย์ (ข้อมูลจากปี 58-59)

สนามสอบ ช่วงเปิดรับสมัคร ช่วงการสอบ การประกาศผล
รับตรง กสพท. ส.ค. พ.ย. – มี.ค. มี.ค.
รับตรง มช. โควตาภาคเหนือ ส.ค. ธ.ค. – ม.ค. ก.พ.
รับตรง มช. CPIRD, ODOD ส.ค. ธ.ค. – ม.ค. ก.พ.
ม.มหิดล รับตรงและรับตรงพิเศษ ส.ค. พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค.
รับตรง ม.ขอนแก่น MD02, MDX *** ส.ค. – ก.ย. ต.ค. ต.ค.
รับตรง มช. กลุ่มเรียนดี (อังกฤษ โอลิมปิก) ส.ค. – ก.ย. ต.ค. – พ.ย. พ.ค.
รับตรง 59 ม.วลัยลักษณ์ CPIRD ส.ค. – ก.ย. พ.ย. ธ.ค.
รับตรง 59 ม.บูรพา CPIRD ส.ค. – ก.ย. ต.ค. – พ.ย. พ.ย.
รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ODOD CPIRD ส.ค. – ก.ย. ต.ค. – พ.ย. ธ.ค.
รับตรง  ม.มหิดล CPIRD ODOD และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ก.ย. พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค.
รับตรง ม.ขอนแก่น MD07, MD08 และ MD09 ก.ย. ต.ค. – ธ.ค.
** มีเข้าค่ายช่วง พ.ย ด้วย **
ธ.ค.
รับตรง มช. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาระดับชาติ ก.ย. ต.ค. พ.ค.
รับตรง จุฬาฯ CPIRD, ODOD ,โอลิมปิก, แพทย์ทหารอากาศ *** ก.ย. ต.ค. – ก.พ. มี.ค.
รับตรง  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ODOD CPIRD ก.ย. – ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค.
รับตรง  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ก.ย. – ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค.
รับตรง  ม.สงขลานครินทร์ CPIRD ก.ย. – ต.ค. ธ.ค. ยังไม่ระบุ
รับตรง  ม.ขอนแก่น MD03, MD04, MD05 และ MD11 ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค.
รับตรง  ม.ขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 1 ต.ค. พ.ย. – ก.พ. ก.พ.
รับตรง ม.มหาสารคาม CPIRD, ODOD ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. ม.ค.
รับตรง ม.รังสิต รอบที่ 1 ก.ย. – พ.ย. พ.ย. พ.ย.
รับตรง ม.มหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พ.ย. ม.ค. – ก.พ. ก.พ.
รับตรง  ม.นเรศวร CPIRD พ.ย. ม.ค. ม.ค.
รับตรง ม.พะเยา 8 จังหวัดภาคเหนือ พ.ย. ม.ค. ม.ค.
รับตรง  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ส.ค. – ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รับตรง  ม.อุบลราชธานี CPIRD พ.ย. – ธ.ค. ก.พ. ก.พ.
รับตรง  ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พ.ย. – ธ.ค. ธ.ค. – ม.ค. ม.ค.
รับตรง  ม.ขอนแก่น CPIRD ODOD ธ.ค. ม.ค. ม.ค.
รับตรง  ม.แม่ฟ้าหลวง ธ.ค.-ม.ค. เม.ย. ยังไม่ระบุ
รับตรง จุฬาฯ ที่ 2 โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ ก.พ. ก.พ. มี.ค.
รับตรง  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ก.พ. มี.ค. เม.ย.
รับตรง  ม.รังสิต รอบ 2 พ.ย. – พ.ค. พ.ค. พ.ค.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ