ล่าสุด! กำหนดการรับรอบที่ 4 แอดมิชชั่น ใน TCAS ปี61

ล่าสุด! กำหนดการรับรอบที่ 4 แอดมิชชั่น ใน TCAS ปี61

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใน TCAS 61 รอบที่ 4 แอดมิชชั่น พี่วีวี่ก็เลยจะมาอัปเดตกำหนดการใหม่ที่ทาง ทปอ.ได้ประกาศออกมาให้น้อง ๆ ได้ดู พร้อมทั้งหนังสือระเบียบการ ฯ และค่าธรรมเนียมในการสมัครรอบแอดมิชชั่นนี้ เพื่อจะได้วางแผนและเตรียมตัวกันนะคะ มาดูเลย

  • กำหนดการรับรอบที่ 4 แอดมิชชั่น

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค.

ปฏิทิน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น

ภายใน 1 มิ.ย. 61
ประกาศหนังสือระเบียบการ ฯ
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

12 – 16 มิ.ย. 61
ทปอ. รับสมัคร Admission
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

12 – 17 มิ.ย. 61
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารหรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

12 – 19 มิ.ย. 61
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

21 – 24 มิ.ย. 61
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า TCAS รอบที่ 4
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

26 มิ.ย. 61

  • สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายให้ ทปอ.
  • สถาบันอุดมศึกษาส่งจำนวนรับเพิ่มเติมให้ ทปอ. (ถ้ามี)

4 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

ภายใน 6 ก.ค. 61
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา

10 – 12 ก.ค. 61
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ที่มหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

14 ก.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ.

19 ก.ค. 61
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน
ทาง Website : http://tcas.cupt.net

หมายเหตุ

  1. ทปอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ผ่านทาง Website : http://tcas.cupt.net เท่านั้น
  2. กำหนดการตรวจร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
  • ระเบียบการคัดเลือกใน TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

  • อัตราค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัคร รอบ 4 แอดมิชชั่น

1. ค่าธรรมเนียมการเลือก อันดับการเลือก อันดับแรก 150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน แยกเป็น

2.1 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 15 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 15 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการออกหลักฐานผ่านการคัดเลือก ฉบับละ 20 บาท
4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด
หมายเหตุ     ค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ได้เห็นกำหนดการใหม่กันไปแล้ว น้อง ๆ ที่จะสมัครใน TCAS รอบ 4 นี้ ต้องวางแผนการสมัครให้รอบคอบ และเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะคะ  ที่สำคัญต้องติดตามประกาศต่าง ๆ จากทาง ทปอ. อย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่พลาดโอกาสในรอบแอดมิชชั่นนี้ สู้ ๆ ค่ะน้อง ๆ ทุกคน

ข้อมูลเมื่อ 3 มิ.ย. 61
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากทาง ทปอ.

อ้างอิง
– http://tcas.cupt.net/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ