สวัสดีค่ะน้องๆซึ่งกำลังอยู่ในช่วงไตร่ตรองอย่างหนักเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยและคณะในฝัน หลังจากที่พี่วีวี่ตาลายคล้ายจะเป็นลมอย่างมากกับการหาตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนผู้สมัครสูงสุดของการแอดมิชชั่นปี 58 พี่ขอสรุปเป็นตารางที่อ่านง่ายให้น้องๆได้เห็นภาพรวมของการแอดมิชชั่น เมื่อปีที่แล้วกันดูน่ะคะ

อันดับคณะ/สาขามหาวิทยาลัยสมัคร (ผ่าน)% ผ่าน
1คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.4 ปี)ม.ศรีนครินทรวิโรฒ2,316 (250)10.79
2คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)ม.สารคาม2,074(525)25.31
3คณะพยาบาลศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์1,769(80)4.52
4คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)ม.ราชภัฏสวนดุสิต1,661(80)4.82
5คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตม. บูรพา1,627(162)9.96
6คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ)ม.ศิลปากร1,516 (349)23.02
7คณะประมงม.เกษตรศาสตร์1,372 (300)21.87
8คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีม.เกษตรศาสตร์1,320 (150)11.36
9สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯม.เทคโนโลยีสุรนารี1,307 (300)22.95
10คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ม.มหิดล1,259 (160)12.71

สิ่งที่พี่วีวี่รวบรวมให้เป็นการมองภาพกว้างๆ มองถึงแนวโน้มของมหาวิทยาลัยและคณะที่มีผู้สมัครสูงที่สุด 10 อันดับ ซึ่งบางคณะมีการเปิดรับจำนวนนักศึกษาที่น้อยทำให้ตัวเลขอาจไม่ติดอันดับในนี้ค่ะ ดังนั้นน้องต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่น้องสนใจด้วยตัวเอง อย่าลืมนะจ๊ะ เมื่อเห็นตัวเลข (% การรับ) แล้วอย่าท้อกับการแอดมิชชั่นแต่ขอให้น้องใช้เป็นแรงกระตุ้นตัวเอง We by The Brain ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนค่ะ … สู้ๆนะค่ะ