เช็คอีกที Dek64 กับระบบ TCAS ที่มีการเปลี่ยนแปลง

DEK64-65

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะน้อง ๆ  สำหรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563  ตามที่ ครม. เห็นชอบให้เลื่อนเปิดเทอมใหญ่จาก 16 พ.ค. 63 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งยังมีการปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม “พี่วีวี่” คิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งน้อง ๆ อาจจะต้องติดตามข่าวสารการศึกษาอย่างใกล้ชิด

ส่วนเด็ก64 ตอนนี้คงต้องรอปฏิทินการรับสมัครจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กันไปอีกสักพัก  เนื่องจากช่วง ม.ค. – ก.พ. 63 ที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงของการทำประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 (TCAS64 – TCAS66) นอกจากประเด็นหลักเรื่องการทำประชาพิจารณ์แล้ว ยังมีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน TCAS64 – 66 ด้วย ในวันนี้ “พี่วีวี่” จึงได้สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมาให้แล้ว จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปดูกันเลย !!!

ระบบการรับสมัคร
น้องคงเคยเห็นหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครในระบบ TCAS มากันบ้างแล้วใช่ไหมค่ะ ในช่วงของปีการศึกษา 2562 – 2563 ระบบ TCAS ได้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 แบบ และหลังจากนี้ปีการศึกษา 2564 -2565 มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงเหลือเพียง 4 รอบ จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้าง ไปดูกันเลย !!!

tcas 64

สรุปคือ TCAS64 – 65  รอบการคัดเลือก 4 รอบ ประกาศผล 5 ครั้ง ดังนี้

 1. Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
 2. Quota (โควตา)
 3. Combined Admission = รวม Admission 1 และ Admission 2 ให้สมัครพร้อมกัน โดยประกาศผล 2 ครั้ง มีการประมวลผลหลังการประกาศผลครั้งแรก เพื่อเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวสํารอง) เพิ่มถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในสาขาที่ประกาศผลครั้งแรก
 4. Direct Admission (รับตรงอิสระ)

การเปลี่ยนแปลง

 1. การสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นทางเลือกเพิ่มเติม เป็นการวัดสมรรถนะทั่วไป 3 ส่วน (English Communication, Critical and Logical Thinking, Future Workforce Competencies)
 • เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
 • สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สอบได้ตั้งแต่ชั้น ม.4 ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน พ.ค., ส.ค. และ พ.ย.
 • ใช้สําหรับการยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ โควตา
 1. การปรับเกณฑ์ Admission 2 ของสาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • ปรับสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในเกณฑ์ Admission 2 เริ่มใช้ TCAS64

 

องค์ประกอบ เดิม ใหม่
GAT 20% 20%
PAT 1 0% 10%
PAT 2 30% 20%
ระบบ tcas

ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำประชาพิจารณ์  TCAS64 – 65

 1. รวมรอบการสมัครคัดเลือก TCAS รอบ 3 (Admission 1),  TCAS รอบ 4 (Admission 2) เข้าด้วยกันเป็นรอบ Combined Admission
 • มีเกณฑ์การคัดเลือกของ Admission 1 และ Admission 2 ให้เลือกเหมือนเดิม
 • ประกาศการผลคัดเลือก 2 ครั้ง (เรียกตัวสำรอง ทดแทนผู้สละสิทธิ์)
 1. จำนวนอันดับที่ให้เลือกได้ในรอบ Combined Admission โดยเรียงลำดับสาขาที่เลือกสมัครตามความชอบ ซึ่งระบบจะประกาศผลเพียงอันดับเดียวที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์

โดยจะมีการให้เลือกระหว่าง 6 อันดับ 8 อันดับ และ 10 อันดับ

 1. การยืนยันสิทธิ์รอบ Combined Admission สำหรับการประกาศผลครั้งที่ 1
 2. การสละสิทธิ์ข้ามรอบ
 • ไม่อนุญาตห้ามสละสิทธิ์ข้ามรอบ ยกเว้น รอบที่ 1
 1. การรวมรอบการสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 (Portfolio) และ รอบที่ 2 (โควตา) เข้าด้วยกัน เป็นรอบ University
 2. ช่วงเวลาเปิดรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 • เปิดเทอมต้น ของชั้น ม.6 หรือ
 • เปิดเทอมปลาย ของชั้น ม.6 หรือ
 • ต้นเดือนธันวาคม เหมือน TCAS63

แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้อมูลที่พี่นำมาฝากน้อง ๆ ในวันนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่สรุปจากการทำประชาพิจารณ์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566  ( TCAS64 – 66)  เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนหลังจบการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งค่ะ
ส่วน “พี่วีวี่” หากมีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไร พี่จะรีบนำมาฝากให้กับน้อง ๆ ทันที และแนวทางการรับสมัครวันนี้พี่อยากให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเอาไว้เพื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่พลาด แถมยังได้วางแผนล่วงหน้าอีกยาว ๆ กันเลยค่ะ
เอกสารการทำประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 ( TCAS64 – TCAS66) >> https://bit.ly/2MNRW4n

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ