วางแผนก่อนสอบ วิชาสามัญ เคมี 61

วางแผนสอบ-วิชาสามัญ-เคมี
วางแผนก่อนสอบ วิชาสามัญ เคมี 61

อะไรนะ วิชาสามัญ เคมี ออกทุกบท!

ฟังแล้วน้ำตาจะไหล แต่ไม่เป็นไร หากเราเตรียมตัวมาพร้อม ย่อมไม่มีอะไรต้องกลัว อย่างที่น้อง ๆ ทราบกันดีแล้วว่าในวิชาสามัญ เคมี ออกสอบทุกบท ไม่เพียงเท่านั้นในบางข้อยังต้องใช้ความรู้จากหลาย ๆ บทมามาประยุกต์แก้โจทย์ด้วย แต่โชคยังช่วย เพราะทุกข้อเนื้อหายังคงอยู่ในหลักสูตร

เอาล่ะค่ะ เรามาเริ่มวางแผนการเตรียมตัวจากข้อมูลที่พี่ไผ่ Chemistry Expert ได้รวบรวมและทำการวิเคราะห์ไว้แล้ว เริ่มจากสิ่งที่น้อง ๆ ต้องรู้ก่อน คือ

รูปแบบข้อสอบวิชาสามัญ เคมี

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบ เวลาเฉลี่ย/ข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100 90 นาที 1.48 นาที

วางแผนก่อนสอบวิชาสามัญ เคมี

  • ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง จะได้รู้แนว รู้ว่าควรเน้นจุดไหน รู้ว่าเรายังพลาดจุดไหน
  • จับเวลาทำข้อสอบให้น้อยกว่าเวลาที่ใช้สอบจริง 10 % เพราะในการสอบจริงเราจะตื่นเต้น เลยต้องเผื่อเวลาไว้
  • ทำสรุปในจุดที่ข้อสอบมักออกบ่อย (เนื้อหาวิชาสามัญ เคมี มักออกในแนวเดิม ซ้ำ ๆ)

คราวนี้เราจะมาดูสถิติการออกข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ย้อนหลัง 5 ปีว่า ในแต่ละปีบทไหนออกมากออกน้อยอย่างไร

สถิติวิชาสามัญ เคมี

บท จำนวนข้อ
ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 เฉลี่ย
ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ II 7 7 6.5 5 6 6.3
กรด-เบส 5.5 6 6 6 5 5.7
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 5 6 6 5 5 5.4
ตารางธาตุ 5 2.5 4 6 4 4.3
สมดุลเคมี 4 4 4.5 4 5 4.3
เคมีอินทรีย์ 3.5 4 5 4 4 4.1
พันธะเคมี 4.5 4 4.5 3 4 4
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 4 4 3 4 4 3.8
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 2 3.5 3.5 5 3 3.4
สารชีวโมเลกุล 2.5 3 3 3 3 2.9
ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 3 2 2 2 2 2.2
โครงสร้างอะตอม 2 2 1 1 3 1.8
ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 2 1 1 2 2 1.6
อื่น ๆ 1 0.2

จากตารางสถิติ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า บทที่ควรเน้นเป็นกลุ่มแรกในวิชาสามัญ เคมี คือ ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ II , กรด-เบส และปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ต่อมาในกลุ่มที่ 2 คือ ตารางธาตุ, สมดุลเคมี, เคมีอินทรีย์, พันธะเคมี, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และของแข็ง ของเหลว แก๊ส

น้อง ๆ สามารถเพิ่มความมั่นใจในการสอบด้วยคอร์สตะลุยโจทย์วิชาสามัญ เคมี ซึ่งเป็นคอร์สที่พี่จะพาน้องฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบเก่าอย่างเข้มข้น พร้อมเทคนิคพิเศษพิชิตคะแนนที่พี่ไผ่ได้คิดค้นมาเป็นอย่างดี แล้วพบกันนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top