เตรียมตัวคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น60

เตรียมตัวคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น60

สวัสดีค่ะน้อง ๆ เด็ก60 ทุกคน ถึงเวลาที่เราจะต้องคำนวณคะแนนสำหรับการยื่นแอดมิชชั่น60 กันแล้วนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างใจเต้นโครมครามเลยไหม

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องคิดอย่างไร วันนี้พี่วีวี่มีวิธีการคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น60 มาฝากค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบแอดมิชชั่น60 กันก่อน

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ admission กลาง

องค์ประกอบและค่าร้อยละ ในระบบ admissions กลาง
องค์ประกอบ ค่าร้อยละ

1. GPAX

2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)

3. GAT

4. PAT

20

30

10-50

0-40

รวม 100

ซึ่งเกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มคณะ น้อง ๆ ต้องศึกษาเกณฑ์การรับของคณะและสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจอย่างละเอียดเลยนะคะ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ คะแนนแอดมิชชั่นจะเต็ม 30,000 คะแนนค่ะ

ดูรายละเอียด ระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง(Admissions) ปี60 ได้ที่นี่คลิก

วิธีการคิดคะแนน GPAX
แปลงค่า GPAX เป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยนำ GPAX คูณกับ 75 จากนั้นนำคำตอบที่ได้มาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX

ตัวอย่าง

น้องเอมี GPAX = 3.50

1.แปลงค่าเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน 3.50 × 75 = 262.5

2.นำคะแนนในข้อ 1 มาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20

จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน                            จะได้       262.5 × 20 = 5,250  คะแนน

วิธีการคิดคะแนน O-NET
กำหนดให้คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน โดยนำคะแนนสอบ O-NET แต่ละวิชาจาก 5 กลุ่มสาระวิชาคูณด้วย 3 จากนั้นนำคำตอบที่ได้มาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

ตัวอย่าง

น้องเอมีคะแนนสอบ O-NET ดังนี้

วิชาภาษาไทย =    72                           วิชาสังคมศึกษา = 68                           วิชาภาษาอังกฤษ = 74

วิชาคณิตศาสตร์ = 85                          วิชาวิทยาศาสตร์ = 89

1.นำมาทำเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน

ภาษาไทย                               72 × 3    = 216

สังคมศึกษา                           68 × 3    = 204

ภาษาอังกฤษ                         74 × 3    = 222

คณิตศาสตร์                          85 × 3    = 255

วิทยาศาสตร์                          89 × 3    = 267

2.นำคะแนนในข้อ 1 มาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้

O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) ร้อยละ 30

ภาษาไทย                               216 × 6  = 1,296

สังคมศึกษา                           204 × 6  = 1,224

ภาษาอังกฤษ                         222 × 6  = 1,332

คณิตศาสตร์                          255 × 6  = 1,530

วิทยาศาสตร์                          267 × 6  = 1,602

3.นำคะแนนในข้อ 2 มารวมกัน

จากคะแนนเต็ม 9,000 คะแนน  จะได้ ( 1,296 + 1,224 + 1,332 + 1,530 + 1,602 ) = 6,984      คะแนน

วิธีการคิดคะแนน GAT/PAT
นำคะแนน GAT และคะแนน PAT คูณกับค่าน้ำหนักที่คณะหรือสาขากำหนด

ตัวอย่าง

กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนัก GPAX ร้อยละ 20, O-NET ร้อยละ 30, GAT ร้อยละ 15, PAT2 ร้อยละ 15, PAT3 ร้อยละ 20

น้องเอมีคะแนนสอบ GAT/ PAT ดังนี้

คะแนน GAT = 260   คะแนน PAT 2 =  200   คะแนน PAT 3 = 245

จะได้   คะแนน GAT          (260 × 15)             = 3,900

            คะแนน PAT 2        (200 × 15)             = 3,000

            คะแนน PAT 3        (245 × 20)             = 4,900

วิธีการคิดคะแนนรวม
คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน o-net + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT

ตัวอย่าง

น้องเอมี  คะแนน GPAX = 5,250      คะแนน o-net = 6,984                  

คะแนน GAT = 3,900           คะแนน PAT2 = 3,000          คะแนน PAT3 = 4,900

น้องเอจะมีคะแนนรวม ในการสมัครคัดเลือกฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

5,250 + 6,984 + 3,900 + 3,000 + 4,900 = 24,034        จากคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

และนี่ก็เป็นวิธีการคิดคะแนนสำหรับการยื่นแอดมิชชั่นนะคะ พี่วีวี่เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ  เด็ก60 ที่กำลังจะยื่นแอดมิชชั่นทุกคน ขอให้สอบติดคณะที่เลือกไว้เป็นอันดับ 1 เลยค่ะ เพี้ยง!

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.cuas.or.th/document/caladmission.pdf
http://a.cupt.net/download/adm60.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ