รับตรง วิศวะ 60 ใช้คะแนน GAT/PAT ด้วยนะ

gat-pat-รับตรงวิศวะ

รับตรง วิศวะ 60 ใช้คะแนน GAT/PAT ด้วยนะ

สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ทุกคน พบกับพี่วีวี่อีกแล้ว เจอกับพี่ทีไร แสดงว่าต้องมีข่าวสารดี ๆ มาเล่าให้น้องฟังแน่นอน พี่วีวี่ได้เสาะหาโครงการรับตรงคณะวิศวกรรม มาให้น้อง ๆ ที่อยากเป็นวิศวกรไว้ที่นี่แล้ว

ซึ่งเกณฑ์การรับแต่ละโครงการก็มีหลายรูปแบบ แต่ที่แน่ ๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านคุณสมบัติของแต่ละโครงการก่อน แล้วในการคัดเลือกจะมีการใช้คะแนน GAT/PAT ด้วย เดือน ต.ค.นี้ต้องสอบ GAT/PAT อยู่แล้ว แล้วก็อยากเรียนวิศวะด้วย อะไรจะพอดีขนาดนั้น ฮ่า ๆ
นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกจากการสอบข้อเขียน เกรด ผลงาน หรือการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ แอบกระซิบว่า บางโครงการใช้แค่เกรดและการสอบสัมภาษณ์จ้า พี่วีวี่ได้รวบรวมข้อมูลมา มาจาก 4 มหาวิทยาลัย เปิดรับตามนี้เลย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        825      คน
  • ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 122      คน
  • ม.เชียงใหม่                             115       คน
  • ม.สงขลานครินทร์                    80        คน
null

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรับตรง (แบบปกติ)

วันรับสมัคร                   1-15 มีนาคม 2560

การคัดเลือกโดยใช้          GAT/ PAT1/ PAT3 ครั้งที่ 1/2560 จัดสอบโดย สทศ

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

590 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

25 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

90 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

20 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/Four_Faculty2560_1.pdf

null

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการโควตาเรียนดี (วิทยาเขตระยอง)

วันรับสมัคร                   26 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2559

วันสอบสัมภาษณ์           5 พฤศจิกายน 2559

การคัดเลือก                   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์

สำหรับ  ม. 6 แผนวิทย์-คณิต และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม. 6

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet) แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

10 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)

10 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

15 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)

15 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUOTA2560-GOOD-EAT.pdf

โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

วันรับสมัคร                   วันที่ 26 กรกฎาคม -14 ตุลาคม 2559

วันสอบสัมภาษณ์           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

การคัดเลือก                   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์

สำหรับ  ม. 6 แผนวิทย์-คณิต และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม. 6

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)

แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)

แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)

แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

5 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)

10 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

(MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

15 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)

7 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUOTA2560-Area-EAT.pdf

null

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

วันรับสมัคร                                           สมัครได้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์           วันที่ 17 มีนาคม 2560

การคัดเลือก                                           สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   (ต้องมีคะแนน GAT/PAT)

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

20 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/files/Recruit_2560/isne_bilingual/recruit_isne_bi.pdf

โครงการนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

วันรับสมัคร                   สมัครได้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

วันสอบสัมภาษณ์           วันที่ 17 มีนาคม 2560

การคัดเลือก                   สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานต่างๆ

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

20 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

20 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

25 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/files/Recruit_2560/ce_me_ie/recruit_ce_me_ie.pdf

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

วันรับสมัคร                   สมัครได้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วันสอบสัมภาษณ์           ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

การคัดเลือก                   สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/files/Recruit_2560/ee/recruit_ee.pdf

null

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1

วันรับสมัคร                   สมัครได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

การคัดเลือก              ต้องผ่านโครงการที่คณะกำหนดและสอบสัมภาษณ์

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หาดใหญ่)

10 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)

10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entrance.psu.ac.th/2560/news/pdf/001_COMPUTER_SUPERSTAR1.pdf

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2

วันรับสมัคร                   สมัครได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

การคัดเลือก                   ต้องผ่านโครงการที่คณะกำหนดและสอบสัมภาษณ์ / สอบสัมภาษณ์ เกรดเฉลี่ย และวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์

สาขาที่เปิดรับ

จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หาดใหญ่)

30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)

30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entrance.psu.ac.th/2560/news/pdf/002_COMPUTER_SUPERSTAR2.pdf

น้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเป็นวิศกร ก็อย่าลืมฟิตกันให้ดี งัดความสามารถที่มีออกมาแสดงกัน ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีจ้า

gat-pat-รับตรงวิศวะ-1

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ