สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 5 “วิศวกรรมไฟฟ้า”

วิศวะไฟฟ้า
สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 5
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า

น้อง ๆ ที่สนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) จะได้เรียนในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เช่น การผลิต ส่งจ่าย และการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ การสื่อสารไร้สาย การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง การออกแบบและควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐  มีจินตนาการ และช่างสังเกต
◓  ชอบ และมีความถนัดในวิชาฟิสิกส์
◑  ชอบการวิเคราะห์ และการคำนวณ
◒ สนใจว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมต่าง ๆ มีหลักการทำงานอย่างไร

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◐  มีจินตนาการ และช่างสังเกต
◓  ชอบ และมีความถนัดในวิชาฟิสิกส์
◑  ชอบการวิเคราะห์ และการคำนวณ
◒ สนใจว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมต่าง ๆ มีหลักการทำงานอย่างไร

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบ ดูแล ควบคุมระบบไฟฟ้า และพลังงาน

วิศวกรไฟฟ้าออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

วิศวกรไฟฟ้าควบคุมระบบสื่อสาร ออกแบบระบบโครงข่ายสื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้าออกแบบอุปกรณ์ และวงจร อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

* เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการรับของ Dek 61 เท่านั้น ให้น้อง ๆ ติดตามประกาศ และเกณฑ์การคัดเลือกในปีที่สอบอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิผู้สมัคร :           ม.6    สายวิทย์ – คณิต
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนักเรียกสอบ
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 30 %
GAT ไม่กำหนด 20 %
PAT 1 ไม่กำหนด 20 %
PAT 2 ไม่กำหนด 10 %
PAT 3 ไม่กำหนด 20 %

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2561

เว็บไซต์    www.kmutt.ac.th

รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต และ ปวช. ประเภทช่างอุตสาหกรรม

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

เว็บไซต์         www.kmitl.ac.th/th

น้อง ๆ ดูสาขาอื่นที่สนใจเพิ่มเติม

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

อ้างอิง

  • admission.eng.ku.ac.th/majors/Electrical
  • www.eng.ku.ac.th/?page_id=11348
  • www.spu.ac.th/engineer/courses/bachelors/electronics/career-opportunities
  • www.eng.kmutt.ac.th/node/19

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ