คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับ 17 สาขา ใน TCAS รอบแอดมิชชั่น

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับ 17 สาขา ใน TCAS รอบแอดมิชชั่น

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคนใครที่อยากเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์วันนี้ห้ามพลาด เพราะพี่วีวี่มีเกณฑ์การคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่น ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่เปิดรับถึง 17 สาขา รวม 530 คน มาฝากกัน ส่วนจะมีสาขาใด และใช้องค์ประกอบคะแนนอะไรบ้าง ตามพี่วีวี่มาดูกันเลย

  • กำหนดการรอบที่ 4 ใน TCAS 61

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net :

12 – 16 มิ.ย. 61

  • รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่น

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร

องค์ประกอบการคัดเลือก

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 10
PAT 1 10
PAT 2 30

หมายเหตุ

–  ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01 – 05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
–   โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการจากระเบียบการรอบแอดมิชชั่น ของ ทปอ. อีกครั้ง

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ จากระเบียบการรอบแอดมิชชั่น ของ ทปอ. ให้ดีนะคะ  ขอให้น้อง ๆ ที่อยากเข้าเรียนในคณะนี้สอบติดตามที่หวังทุกคนไว้เลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top