คะแนน GAT/PAT ใช้ยื่นสมัครแอดมิชชั่นคณะยอดฮิต

คะแนน-GAT-PAT-คณะยอดฮิต

คะแนน GAT/PAT ใช้ยื่นสมัครแอดมิชชั่นคณะยอดฮิต

สวัสดีค่ะน้อง ๆ วันนี้พี่วีวี่มีข้อมูลดี ๆ จะมาบอกค่ะ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น น้อง ๆ คงเดาได้จากหัวข้อแล้ว นั่นก็คือ เกณฑ์ค่าร้อยละของคะแนน gat/pat ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการยื่นสมัครแอดมิชชั่นกลาง ปี 60นั่นเอง
คะแนน gat/pat ใช้เป็นองค์ประกอบรวมกันถึงร้อยละ 50 ในการยื่นสมัครทุก ๆ กลุ่มคณะในระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งจะเฉลี่ยร้อยละที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มคณะที่น้องเลือก และในบางรูปแบบก็ใช้คะแนน gat เพียงอย่างเดียวถึงร้อยละ 50 เชียวนะคะ
ฉะนั้นน้อง ๆ อย่าละเลยคะแนน gat/pat เป็นอันขาด ซึ่งเราจะมาดูกันค่ะว่าในแต่ละกลุ่มใช้ค่าร้อยละของคะแนน gat/pat เท่าไรกันบ้าง

องค์ประกอบและค่าร้อยละ ในระบบ admission กลาง

องค์ประกอบและค่าร้อยละ ในระบบ admission กลาง

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)
3. GAT
4. PAT

20

30

10-50

0-40

รวม 100

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 2

20

30

20

1

30

1.2 ทันตแพทยศาสตร์

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1
4.1 PAT 2

20

30

20

1

10

20

1.3 เภสัชศาสตร์

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 2

20

30

10

1

40

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1
4.1 PAT 2

20

30

10

1

10

30

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1
4.1 PAT 2

20

30

10

1

20

20

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 2
4.1 PAT 3

20

30

15

1

15

20

 กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 4

20

30

10

1

40

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1
4.1 PAT 2

20

30

10

1

10

30

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1

20

30

30

1

20

6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม

รูปแบบที่ 1

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
1. GPAX
2. O-NET
3. GAT

20

30

50

รูปแบบที่ 2

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 7 (เลือก 1 วิชา)

20

30

40

1

10

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 5

20

30

20

1

30

รูปแบบที่ 2

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 5
4.2 PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)

20

30

10

1

20

20

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา)

20

30

10

1

40

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 1

20

30

30

1

20

9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT

20

30

50

รูปแบบที่ 2

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT
4. PAT
4.1 PAT 7 (เลือก 1 วิชา)

20

30

30

1

20

ที่มา http://a.cupt.net/download/adm60.pdf

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ น้อง ๆ สนใจในคณะไหน ก็ต้องดูให้ตรงกลุ่มนะคะ ซึ่งค่าร้อยละเหล่านี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้ในการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งน้อง ๆ ต้องรอเล่มระเบียบการแอดมิชชั่น 2560 เพื่อเช็คข้อมูลและข้อกำหนดต่าง ๆ เพิ่มเติมกันอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ