รู้ยัง! GAT/PAT ของเด็ก61 สอบวันไหน

ปฏิทินสอบ-GAT-PAT-61

รู้ยัง! GAT/PAT ของเด็ก61 เหลือรอบเดียวนะ

นอกจากจะมีการเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดสอบกลาง มาเป็นช่วงหลังจบ ม.6 แล้ว ก็ได้มีการปรับการสอบ GAT/PAT ให้เหลือเพียง 1 ครั้งด้วย
เด็ก61 จะมีเวลาในการเตรียมตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวรอบสองแล้วนะคะ แบบนี้น้อง ๆ จะรอช้า ไม่รีบฟิตไม่ได้แล้ว พี่วีวี่จึงนำปฏิทินสอบ และรูปแบบข้อสอบ GAT/PAT มาฝาก เด็ก61 ค่ะ
อ้อ… และในปีนี้ได้มีการเพิ่ม วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) มาอีก 1 วิชา น้อง ๆ คนไหนที่สนใจก็มาเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมเลย

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน / สมัครสอบ :
22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบ :
22 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560
จัดการทดสอบ :
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ :
5 เมษายน 2561

รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT 61

  • GAT (ความถนัดทั่วไป)

GAT ส่วนที่ 1

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             1 ชม. 30 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
บทความให้อ่าน + ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก 20 150

GAT ส่วนที่ 2

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             1 ชม. 30 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 150
  • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 180
แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า / ตัวเลข 15 120
รวม 45 300
  • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100 300
รวม 100 300
  • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 240
แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า / ตัวเลข 10 60
รวม 70 300
  • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 60
แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน 10 30
แบบอัตนัย ตรวจด้วยคน 4 210
รวม 34 300
  • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 120 300
รวม 120 300
  • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 225
แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดทีสัมพันธ์กัน 10 75
รวม 100 300
  • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
เวลาที่ใช้ในการสอบ :             3 ชม.
วิชา รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
PAT 7.1  ภาษาฝรั่งเศส  
 

ปรนัย 4 ตัวเลือก

1 คำตอบ

 
 

วิชาละ 100 ข้อ

 
 

วิชาละ 300 คะแนน

PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4  ภาษาจีน
PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี
PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

ครบแล้วนะคะ สำหรับรูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ที่ปีนี้จัดสอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น อย่าลืมนะคะ ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีล่ะก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวรอบที่ 2 แล้ว พี่วีวี่ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เด็ก61 ทุกคน มาสู้ไปด้วยกันค่ะ สู้ ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ