ความสำคัญของผลการเรียนในระบบ TCAS 61

ความสำคัญของผลการเรียนในระบบ TCAS 61

เมื่อพูดถึงระบบ TCAS น้อง ๆ หลายคนคงตื่นเต้น  และให้ความสำคัญไปกับตัวระบบการรับ และการสอบในสนามต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวน้องมาก ๆ และเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ผลการเรียน
เนื่องจากหลาย ๆ โครงการมีการกำหนดให้ผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติหรือองค์ประกอบการคัดเลือก (ไม่ใช่ทุกโครงการ) ทำให้น้อง ๆ ต้องศึกษาเกณฑ์ และเตรียมเกรดกันไว้ให้ดี
ซึ่งการทำผลการเรียนให้ดีนั้น น้อง ๆ สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ระดับชั้น ม.4 โดยที่ไม่ต้องมารอสอบตอน ม.6 ด้วย เป็นการฟิตความพร้อม และเตรียมเกรดมาเรื่อย ๆ ขอเพียงน้องมีความขยันอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจจริงค่ะ
ถึงแม้ว่าบางโครงการอาจจะให้ค่าน้ำหนักของผลการเรียนน้อย แต่ใช่ว่าไม่สำคัญ เพราะอาจเป็นจุดพลิกผันของการเลือกคณะในฝันได้ หรือบางโครงการอาจกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของผลการเรียนในคุณสมบัติ ซึ่งหากเราไม่ผ่านคุณสมบัตินั้น ก็ทำให้เราหมดสิทธิ์ในการสมัครค่ะ
คราวนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ มาดูตัวอย่างโครงการที่เปิดรับ โดยมีผลการเรียนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบกันดีกว่าค่ะ เริ่มแรกที่

รอบที่ 1           การรับด้วย Portfolio

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม             จุฬาฯ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รายละเอียด
 1. กำลังเรียน ม. 6 หรือ จบม. 6 แล้ว
 2. ได้เหรียญทอง หรือเหรียญเงินในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
 3. ใช้ GPAX
 4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
 5. สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม              

รอบที่ 2           การรับแบบโควตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า       มช.
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

เกณฑ์ทั่วไป
 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม. 4-6 ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. รับเฉพาะกลุ่มวิทย์-คณิตเท่านั้น
 4. ให้ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร
เกณฑ์เฉพาะ
 1. PAT 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 2. เป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
เกณฑ์วิชาสอบ
 1. วิชาสามัญ รหัส 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69
 2. PAT 3
รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบที่ 3           การรับตรงร่วมกัน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์                  มก.  

รายละเอียด
 1. GAT
 2. วิชาสามัญ รหัส 29, 39, 49, 59, 69
 3. GPA
 4. กำหนดแผนการเรียน
 5. สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบที่ 4           การรับแบบ Admissions

ในรอบนี้จะใช้องค์ประกอบและเกณฑ์ค่าน้ำหนักเดิมตามที่กำหนดไว้ สำหรับปีการศึกษา 2560-2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admissions
องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก
1. GPAX
2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)
3. GAT
4. PAT

20 %

30 %

10-50 %

0-40 %

รวม 100 %

รอบที่ 5           การรับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์       มธ.
โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)
– วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
– วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
– วิศวกรรมซอฟแวร์

การคัดเลือก
 1. พิจารณาผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย
 2. พิจารณาคะแนน PAT1 หรือ PAT2 และ PAT3 มีคะแนนวิชาละไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
 3. การสอบสัมภาษณ์

* หมายเหตุ : หากมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาครบ ตามกําหนดแล้ว ขอยกเลิกการเปิดรับสมัครใน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ น้อง ๆ เห็นแล้วใช่ไหมว่า ในระบบ TCAS มีโครงการที่ใช้ผลการเรียนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทั้ง 5 รอบเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในทุก ๆ โครงการก็ตาม เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ควรตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมผลการเรียนให้ดีไว้ได้ตั้งแต่ ม. 4 เลยนะคะ

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ