อยากรู้ ต้องได้รู้ : ชีววิทยา PAT2 ควรเน้นบทไหน?

ชีวะ-pat2-ออกบทไหนเยอะ

อยากรู้ ต้องได้รู้ ชีววิทยา PAT2 ควรเน้นบทไหน?

เมื่อพูดถึง PAT2 น้อง ๆ หลายคนได้ยินแล้วคงถอนหายใจให้กับความยาก เพราะนอกจากความซับซ้อนของตัวข้อสอบแล้ว PAT 2 ยังประกอบด้วยวิชาทางวิทยาศาสตร์อีกหลาย ๆ ด้านด้วย
และเมื่อเป็นเช่นนี้พี่วีวี่ก็มีแนวทางการทบทวนจากพี่บิ๊ก Biology Expert มาฝากน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องเนื้อหาที่ต้องเน้นของชีววิทยา PAT2  และตัวอย่างข้อสอบเก่า แต่กันอื่นเลยเรามาทำความรู้จักข้อสอบ PAT2 กันก่อนดีกว่าค่ะ

รูปแบบข้อสอบ PAT2

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบ เวลาเฉลี่ย/ข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 100
( ในนี้มีส่วนที่เป็นชีวะอยู่ 20 กว่าข้อ )
100 3 ชม. 1.48 นาที

สัดส่วนจำนวนข้อสอบในแต่ละตอน

 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • โลกและดาราศาสตร์
 • ศักยภาพ

ลักษณะข้อสอบชีววิทยา PAT2

 • ออกกระจาย ไม่ครบทุกบท ไม่ซ้ำแนว และเกินเนื้อหาที่เรียน
 • เดาทางข้อสอบยาก และบางข้อต้องวิเคราะห์

เนื้อหาชีววิทยา ใน PAT2 จะแบ่งสัดส่วนการออกข้อสอบเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

พันธุศาสตร์ 30 %
การรักษาดุลยภาพของสัตว์ 15 %
การประสานงานในร่างกายของสัตว์ 15 %
พืช 15 %
ระบบนิเวศ 15 %
พื้นฐานชีววิทยา 10 %

เรื่องที่ควรเน้นในแต่ละกลุ่ม

 • พื้นฐานทางชีววิทยา
 • การรักษาดุลยภาพของสัตว์
 • การประสานงานในร่างกายของสัตว์ เน้น ระบบประสาท เรื่องการขนส่งกระแสประสาท
 • พืช เน้น การสังเคราะห์ด้วยแสง เรื่องปฏิกิริยาแสง, พืช C4 และพืช CAM
 • พันธุศาสตร์ เน้น การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนอกเหนือกฏเมนเดล
 • ระบบนิเวศ เน้น เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

เทคนิคสุดล้ำ ช่วยเก็บคะแนน ชีววิทยา PAT2

WE BIO CLIPคลิปเด่น ๆ ให้เห็นภาพ
เรียนชีวะให้เข้าใจ ต้องเห็นของจริง

…Read More…

WE BIO CLEAR จะจำให้แม่น
ต้องเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นรูปภาพ

…Read More…

WE BIO KEY คีย์เวิร์ดสั้น
ย่อยเนื้อหาชีวะให้จำง่าย

…Read More…

ตัวอย่างข้อสอบเก่า ชีววิทยา PAT2

ถ้าศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบแสง ไม่มีคลอโรฟิลล์ เอ จะส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร

1.)   มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเพียงอย่างเดียว
2.)   มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรเพียงอย่างเดียว
3.)   มีการสร้าง ATP เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีการสร้าง NADPH
4.)    มีการส่งอิเล็กตรอนย้อนกลับไปยังโมเลกุลของสารสีต่าง ๆ ในแอนเทนนา
5.)   ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลย

ข้อ  5.

แผนภาพโครงสร้างหัวใจคนแสดงหลอดเลือดหมายเลข 1-7 หลอดเลือดในข้อใดมีเฉพาะเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลเวียนผ่านเท่านั้น

1.)     1, 2, 3

2.)     2, 3, 4

3.)     3, 4, 5

4.)     4, 5, 6

5.)     5, 6, 7

เฉลย

ข้อ  1.

เรณู หรือ pollen เจริญมาจากเซลล์ใด

1.)   ไมโครสปอร์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis
2.)   ไมโครสปอร์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบ meiosis
3.)   เมกะสปอร์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis
4.)   เมกะสปอร์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบ meiosis
5.)   การสัมผัสกันของ generation nucleus และ tube nucleus

เฉลย

ข้อ  1.

ในส่วนของ ชีววิทยา PAT2 จะเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าในส่วนวิชาอื่น น้อง ๆ จึงควรตั้งใจให้ดี ซึ่งการฝึกทำโจทย์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญที่จะทำให้เรารู้แนวทาง เพิ่มความแม่นยำ และรู้จุดพลาดของตัวเอง เพื่อจะได้นำกลับไปแก้ไขได้ทันท่วงที
พี่วีวี่จึงมีคอร์สดี ๆ นั่นคือ คอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา PAT2 มาแนะนำ น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนทำโจทย์ถึง 400 ข้อ ซึ่งพี่บิ๊ก Biology Expert ได้เตรียมเทคนิคการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบ PAT2 เอาไว้แล้ว ใช้เวลาน้อย แต่ได้โจทย์แบบเน้น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ