ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-net ย้อนหลัง ม.ต้น และ ม.ปลาย ปี56-57

เปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ม.6 ปี 56 – 57

 วิชา/คะแนน

Mean 56

Mean 57

Top 56

Top 57

Low 56

Low 57

 ภาษาไทย

 49.26

 50.76

 97.50

 95.00

0.00

 0.00

 สังคม

 33.02

 36.53

 86.88

 81.00

 1.25

 0.00

 อังกฤษ ***

 25.35

 23.44

 98.00

 99.00

 0.00

 1.00

คณิตศาสตร์

 20.48

 21.74

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

วิทย์

30.48

32.54

93.0

93.00

3.00

0.00

 *** เป็นวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนลดลงจากปี 56

เปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.3 ปี 56-57

 วิชา/คะแนน

 Mean 56

 Mean 57

 Top 56

 Top 57

 Low 56

 Low 57

 ภาษาไทย ***

 44.25

 35.20

 84.70

 76.00

 0.00

 0.00

 สังคม

 39.37

 46.79

 90.00

 90.00

 0.00

 2.00

 อังกฤษ ***

 30.35

 27.46

 100.00

 98.00

 0.00

 0.00

คณิตศาสตร์

 24.45

 29.65

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 วิทย์

 37.95

 38.62

 100.00

 98.00

 0.00

 0.00

 *** เป็นวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนลดลงจากปี 56

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ