เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 กทม.

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 กทม.

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่วีวี่มีโครงการน่าสนใจมาฝาก นั่นคือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ส่วนกรุงเทพมหานคร) ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่
ให้น้อง ๆ ที่มีความสนใจ และมีความสามารถในวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ และสร้างความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย 5 สาขา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ให้น้อง ๆ ได้เลือกให้เหมาะกับความสนใจและความสามารถของตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

1.สร้างบัญชี และเลือกวิชาสอบ

26 มิ.ย. – 23 ก.ค. 60

2. ชำระเงินและรอ 2-3 วัน

ภายใน 25 ก.ค. 60 (ก่อน 23.00 น.)

3. เลือกศูนย์สอบ

ภายใน 26 ก.ค. 60

4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

15 ส.ค.60

*        รับสมัครสอบเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น (ไม่รวมปริมณฑล)

 สอบได้สูงสุด 2 วิชา โดยที่เวลาสอบต้องไม่ซ้ำกัน

สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560 พร้อมกันทุกวิชา

สาขาวิชา

ระดับชั้นที่สมัครได้

ศูนย์อบรมย่อย

เวลาที่จัดสอบ

ชีววิทยา

ม.4 – 6

(ปวช.1 – 3)

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 5 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวิทยา
4. ศูนย์อบรมย่อย รร.ศึกษานารี
5. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
09.00 – 12.00 น.

เคมี

ม.3 – 5

(ปวช.1 – 2)

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง
09.00 – 12.00 น.

คณิตศาสตร์

ม.1 – 5

(ปวช.1 – 2)

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
13.00 – 16.00 น.

ฟิสิกส์

ม.3 – 5

(ปวช.1 – 2)

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์
13.00 – 16.00 น.

คอมพิวเตอร์

ม.1 – 5

(ปวช.1 – 2)

เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.สามเสนวิทยาลัย
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีศรีสุริโยทัย
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
13.00 – 16.00 น.

สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ

ข้อที่ 1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรม ในศูนย์อบรมย่อยที่ได้เลือกไว้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในค่ายที่ 1 นี้จะมีการสอนเนื้อหาที่ลงลึก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ศึกษา

ข้อที่ 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นขึ้น นักเรียนจะได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงอย่างเต็มที่ ทั้งในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน

ข้อที่ 3

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์สอวน.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ข้อที่ 4

ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้มโครงการโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ

ข้อที่ 5

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตา รับตรงบางคณะ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาฯ มจธ. มก. มช. ฯลฯ

ข้อที่ 6

ทุกค่ายอบรมจัดอบรมฟรี นักเรียนจะได้รับความรู้อันลึกซึ้งในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเข้าค่ายที่ 1)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bkk.posn.or.th/

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจต้องรีบกันหน่อยนะคะ เพราะใกล้จะหมดเวลารับสมัครแล้ว และอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดี
ในส่วนของศูนย์ สอวน. ส่วนภูมิภาค น้อง ๆ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค ทั่วประเทศเลยจ้า สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.posn.or.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ