มาแล้ว โควตา มข. ปี 60 รับถึง 4,317 คน !

มาแล้ว โควตา มข. ปี 60 รับถึง 4,317 คน !

ใกล้จะเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะน้อง ๆ สำหรับโควตา มข. ซึ่งปีนี้จะรับถึง 4,317 คน ทั้งหมด 116 สาขา และที่สำคัญยื่นเลือกคณะได้ถึง 3 รอบด้วยกัน! ว่าแล้วมาดูตัวอย่างคณะที่เปิดสอบกันเลยดีกว่า
ตัวอย่างคณะที่เปิดสอบ

คณะ

จำนวนสาขา

จำนวนรับเข้าศึกษา

แพทยศาสตร์  – 20 คน
ทันตแพทยศาสตร์ 30 คน
เภสัชศาสตร์  – 45 คน
สัตวแพทยศาสตร์ 25 คน
วิทยาศาสตร์ 14 รวม 620 คน
วิศวกรรมศาสตร์ 8 รวม 184 คน
ศึกษาศาสตร์ 10 รวม 183 คน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 รวม 454 คน
ศิลปกรรมศาสตร์ 7 รวม 164 คน

ทั้งนี้การรับสมัครจะเปิดสมัครสอบในช่วง 26 ก.ย.- 9 ต.ค. 59 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 – 29 พ.ย. 59 โดยมีรายวิชาที่ใช้สอบ คือ

รายชื่อและวิชาหลัก(จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

01 ภาษาไทย
03 ภาษาอังกฤษ
05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
07 ชีววิทยา
09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
02 สังคมศึกษา
04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
06 เคมี
08 ฟิสิกส์

 

รหัสและวิชาเฉพาะ

(จัดสอบโดยคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

10 วาดเส้น
12 วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
14 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย
16 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
18 ทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดง
20 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
22 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
11 องค์ประกอบศิลป์
13 ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์
15 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก
17 ทฤษฎีและทักษะนาฏศิลป์
19 ความรู้ความถนัดทางศิลป์
21 พื้นฐานทางวิชาชีพครู
23 พื้นฐานทางการออกแบบ

หมายเหตุ
รหัส และ ชื่อ ตามที่แสดงข้างต้นนี้ ใช้เป็นวิชาสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครจะต้องสอบรายวิชาหลัก โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง (รหัสวิชา 01-09) และสมัครสอบวิชาเฉพาะ / ความถนัด จัดสอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบ (รหัสวิชา 10-18) คณะศึกษาศาสตร์ (รหัสวิชา 19-21) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัสวิชา 22-23) ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกตามตารางแสดงจำนวนรับ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

**รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก (https://admissions.kku.ac.th/access/files/applykku60.pdf)
มาถึงวิธีการรับเข้าศึกษาบ้าง โควตา มข.ปีนี้ จะให้น้อง ๆ ยื่นคะแนนกันได้ 3 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกจะรับน้อง ๆ ชั้น ม.6 และปวช. 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 3 จะรับ น้อง ๆ ม.6 (สายสามัญ) จากทั่วประเทศ

ครั้งที่ 1   8 – 13 ธ.ค. 59

ไม่ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 2 16 – 20 ม.ค. 60 (ใช้คะแนนสอบครั้งเดิม)

ครั้งที่ 3 รับนักเรียนม.6 (สายสามัญทั่ว)ประเทศ
โดยใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ (สทศ) และ/หรือ PAT ในบางสาขาวิชา

มีโอกาสถึง 3 รอบขนาดนี้ อย่าปล่อยให้หลุดมือกันไปง่าย ๆ นะคะ น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดโควตา มข.เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย https://admissions.kku.ac.th/

ทบทวนความรู้ โควตา มข. กันเถอะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.webythebrain.com/courses-quota

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ