คะแนน GAT สร้างฝัน สำคัญกว่าที่คิด

“GAT” มีความสำคัญในการยื่นคะแนนในระบบ Admissions มากถึง 10–50% และใช้ยื่นรับตรงหลายคณะ มาเตรียมตัวสอบ GAT กัน http://goo.gl/ixIOIy

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top