5 รอบ เปิดรับ “คณะพาณิชย์ฯ มธ.” ในระบบ TCAS

tcas-รอบ1-portfolio-บัญชี

5 รอบ เปิดรับ “คณะพาณิชย์ฯ มธ.” ในระบบ TCAS

ใครอยากเรียน บัญชี, บริหารธุรกิจ, สถิติ วันนี้พลาดไม่ได้
เพราะพี่วีวี่ได้นำข้อมูลการเปิดรับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ในระบบ TCAS  มาให้น้อง ๆ เด็ก61 ได้ดู บอกเลยว่าเปิดรับหลากหลายหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคภาษาอังกฤษ อย่ารอช้า เราไปดูที่รอบแรกกันเลย ว่ามีอะไรบ้าง

คณะ รอบการเปิดรับ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
รอบ 1/1 รอบ 1/2
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง
(นานาชาติ)
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รอบที่ 1/1  การรับด้วย Portfolio

 • 1. บัญชีบัณฑิต
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
  3. ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
  4. ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า   และ
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ หรือ มีความสามารถพิเศษด้านธุรกิจ เช่น

2.1 นักเรียนที่เป็นผู้นำทีมในการแข่งขันในเวทีระดับชาติ หรือ นานาชาติ

หรือ

2.2 นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในเวทีระดับชาติ หรือ นานาชาติ

หรือ

2.3 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือก

 • พิจารณาจาก Portfolio
 • สอบสัมภาษณ์
 • โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 1. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 2. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 3. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

 • โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 1. โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
 2. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 3. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคกลาง
 4. โครงการนักศึกษาพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 • 1. บัญชีบัณฑิต
  2. บริหารธรุกิจบัณฑิต
  3. หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

  – ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
  – ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. จบ ม.6 หรือเทียบเท่า  และ
 2. มีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ไทย, สังคม, อังกฤษ และ คณิต 1

และ/หรือ

 1. มีคะแนน TU STAR และ/หรือ SMART-I ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. พิจารณาจากคะแนนต่าง ๆ โดยมีคะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนัก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

รอบที่ 4  การรับแบบ Admission

 • – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  – หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
GPAX 20
O-NET 30
GAT 30
PAT 1 20

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 1/2  การรับด้วย Portfolio

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

 • – บัญชีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  – บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. กำลังเรียน ม.6 หรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า   และ
 2. ต้องมีคะแนนสอบ OLD SAT และ/ หรือ NEW SAT และ/หรือ TU STAR และ/ หรือ SMART-I ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ   และ
 3. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาจากคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ

โดยคะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนัก มีดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

 • – บัญชีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  – บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. กำลังเรียน ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า

และ

   1. ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ไทย, สังคม, อังกฤษ และ คณิต 1

และ/หรือ

   1. ต้องมีผลคะแนน NEW SAT และ/หรือ TU STAR และ/หรือ  SMART-I ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ

และ

   1. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ทั้งนี้ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ

เกณฑ์การคัดเลือก

   • การสอบสัมภาษณ์
   • พิจารณาจากคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ

โดยคะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนัก มีดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม                คลิก

* ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน กำหนดให้ผู้สมัครในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cupt.net/docs/tcas613_tu.pdf

* * เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tuadmissions.in.th/admissions/11

น้อง ๆ เด็ก 61 คนไหนที่สนใจ ฟิตความพร้อมไว้นะคะ พอเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ก็ลุยได้เลย สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับสาระดี ๆ ได้ใหม่ในครั้งหน้า บ๊าย บายค่ะ

ข้อมูลอัปเดต 21 เมษายน 2561
* * โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ