รอบโควตา TCAS 61 “คณะแพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช” มข.

แพทย์-มข-โควตาภูมิภาค-61
รอบโควตา TCAS 61  “คณะแพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช” มข.

พี่วีวี่เชื่อว่าช่วงนี้น้อง ๆ เด็ก 61 คงตั้งตารอการประกาศรับสมัครรอบที่ 2 การรับแบบโควตา ในระบบ TCAS 61 กันอยู่ วันนี้พี่วีวี่เลยนำจำนวนรับและเกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ในโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. มาฝาก ไปดูกันเลย

คณะแพทยศาสตร์

จำนวนรับ

ชื่อคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 79
แพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPERD) 88
แพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 16
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ 20

เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนน

หมายเหตุ

  • * คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และคะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วิชาเฉพาะ/ความถนัดเพิ่มเติม

  • * แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ต้องสอบวิชาเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับเวชนิทัศน์ และวิชาศิลปะพื้นฐานสำหรับเวชนิทัศน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จำนวนรับ

ชื่อคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ 40

เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนน

หมายเหตุ

  • * ต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาสามัญแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชา จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จำนวนรับ

ชื่อคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
ปกติ โครงการพิเศษ
สัตวแพทยศาสตร์ 35
สัตวแพทยศาสตร์
โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ *
5
สัตวแพทยศาสตร์
โครงการความสามารถพิเศษสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ *
4
สัตวแพทยศาสตร์
โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ *
4
สัตวแพทยศาสตร์
โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุตรผู้ให้การสนับสนุนสำหรับการเรียนการสอน *
2

หมายเหตุ

  • * คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการความสามารถพิเศษฯ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะก่อนการสมัคร

เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

คณะเภสัชศาสตร์

จำนวนรับ

ชื่อคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
คณะเภสัชศาสตร์ 45

เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนน

หมายเหตุ

  • * กลุ่มสาระวิชาหลักทุกรายวิชา จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคณะเภสัชศาสตร์ ได้ที่นี่ คลิก

หวังว่าจะถูกใจน้อง ๆ นะคะและมีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่วีวี่อยากฝากไว้คือ น้อง ๆ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ ของแต่ละคณะอย่างรอบคอบด้วย  แล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ
ข้อมูลเมื่อ 10 มกราคม 2561
* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ