ม.อ. เปิดรับ “โครงการ สอวน.” ในรอบที่ 2 ระบบ TCAS 61

โควตา-สอวน-ม.อ.
ม.อ. เปิดรับ “โครงการ สอวน.” ในรอบที่ 2 ระบบ TCAS 61

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน สอวน. เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับรอบที่ 2 ของระบบ TCAS 61 โดยโครงการ สอวน. จะเปิดรับทั้งหมด 27 คณะ
และวันนี้พี่วีวี่ก็ได้นำตัวอย่างเกณฑ์การรับของคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ ได้ดูด้วย น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้ว ถ้าอย่างนั้นตามพี่วีวี่มาเลยค่ะ

ตัวอย่างเกณฑ์การรับ

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

เงื่อนไข :

รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน หรือเหรียญทองในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / เคมี / ชีววิทยา / ฟิสิกส์ เท่านั้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ  :

1.  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
2.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.  มี GPA ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

4.  มีหนังสือรับรองผ่านการเข้าค่าย สอวน.

เงื่อนไข :

1.  ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2.  ผู้มีสิทธิ์สอบต้องผ่านการตรวจร่างกาย และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ  :

1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.5) ในกลุ่มสาระ ดังนี้

  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 นก. และในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 16 นก.

สิทธิพิเศษและเงื่อนไข :

1.  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2.  หากในภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาถัด ๆ ไปมีผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต)

คุณสมบัติ  :

1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม. 4 – ม.6) ในกลุ่มสาระวิชา ดังนี้

  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 นก. และในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 16 นก.

สิทธิพิเศษและเงื่อนไข :

มีการจัดสรรทุนเรียนดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาของคณะ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของทุน สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้เมื่อเข้าศึกษาในคณะแล้ว โดยทุนเรียนดีเยี่ยมมีสิทธิพิเศษ ดังนี้

  1. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับภาคการศึกษาแรกทันที
  2. หากรักษาดัชนีเฉลี่ยสะสม ประจำภาคการศึกษาไว้ได้ ไม่ต่ำกว่า 3.50 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาถัดไปจนกระทั่งจบ หลักสูตรการศึกษาตามระยะเวลา 4 ปี

ดูรายละเอียดของคณะอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจในโครงการ สอวน. นี้ คงต้องรีบกันหน่อย เพราะใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว และที่สำคัญที่พี่วีวี่เน้นย้ำอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ อย่าลืมอ่านรายละเอียดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในรอบคอบด้วย จะได้ไม่พลาดโอกาสในครั้งนี้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ

ข้อมูลเมื่อ 10 มกราคม 2561
* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ