เปิดรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ใน TCAS 61

โควตา-มข-61
เปิดรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ใน TCAS 61

มาแล้วจ้าน้อง ๆ สำหรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ในTCAS 61 รอบที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 11 – 24 ม.ค. 61 น้อง ๆ คนไหนที่สนใจต้องคอยติดตามเอาไว้ให้ดี
ซึ่งวันนี้พี่วีวี่ก็ได้นำปฏิทินการสมัคร รายวิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก และตัวอย่างคณะที่เปิดรับในรอบที่ 2 นี้ มาฝากน้อง ๆ ด้วยค่ะ มาดูกันเลย

ปฏิทินการสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤหัสบดีที่ 11 – พุธที่ 24 มกราคม 2561

นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทย
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.th, https://www.kku.ac.th)
พฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
อังคารที่ 30 เมษายน 2561

–  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
–  มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ.
พฤหัสบดีที่ 3 – อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website https://tcas61.cupt.net/
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://tcas61.cupt.net/ และ https://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 15 – จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

รายวิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกในโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสและรายชื่อวิชาที่จัดสอบโดย สทศ.

09           ภาษาไทย
19           สังคมศึกษา
29           ภาษาอังกฤษ
39           คณิตศาสตร์ 1
49           ฟิสิกส์
59           เคมี
69           ชีววิทยา
89           คณิตศาสตร์ 2
99           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
85            ความถนัดทั่วไป (GAT)
71            ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
72            ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
73            ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
74            ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
75            ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
76            ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
77            ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
78            ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
79            ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
80            ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
81            ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
82            ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
83            ความถนัดงทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

รหัสและรายชื่อวิชาที่จัดสอบโดย คณะ/สาขาวิชา มข.

10            วาดเส้น
11            องค์ประกอบศิลป์
12            วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
13            ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์
14            ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย
15            ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก
16            ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
17            ความรู้ทั่วไปและการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับนาฎศิลป์
18            ทฤษฎีและปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง
20            ความรู้ความถนัดทางศิลป์
21            ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
22            ศิลปะพื้นฐานสำหรับเวชนิทัศน์
23            เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาสำหรับเวชนิทัศน์

หมายเหตุ
รหัสและชื่อตามที่แสดงข้างต้นนี้ ใช้เป็นวิชาสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครจะต้องสอบรายวิชาสามัญ 9 วิชา โดย สทศ. จัดสอบ (รหัววิชา 09 – 99) และวิชาเฉพาะ/ความถนัด(ในบางคณะ/สาขาวิชา) รหัส 75, 71 – 83 และสมัครสอบวิชาเฉพาะ / ความถนัด จัดสอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบ (รหัสวิชา 10 – 18) คณะศึกษาศาสตร์ (รหัสวิชา 20 – 21) และคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์ (รหัสวิชา 22 – 23) ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกตามตารางแสดงจำนวนรับ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างคณะที่เปิดรับ

คณะ จำนวนสาขา จำนวนรับเข้าศึกษา
เทคนิคการแพทย์ 2 70
ทันตแพทยศาสตร์ 40
เภสัชศาสตร์ 45
วิศวกรรมศาสตร์ 1 90
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 360
บริหาธุรกิจและการบัญชี 6 485
ศิลปกรรมศาสตร์ 7 114

น้อง ๆ สามารถดูคุณสมบัติ เกณฑ์คะแนนของแต่ละคณะ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ เลยค่ะ  พบกับข่าวสารดี ๆ ได้ใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ บ๊าย บาย
ข้อมูลเมื่อ 9 มกราคม 2561
* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ