#TCAS62 อยากเป็นเด็กวิศวะ ห้ามพลาด! เกณฑ์การสมัคร รับตรงวิศวฯ จุฬาฯ

TCAS62-รับตรงร่วมกัน-วิศวะ-จุฬา

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครTCAS 62 รอบที่ 3 เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงกำลังตื่นเต้น รอลุ้นผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ O-NET อยู่ วันนี้พี่วีวี่เลยเอาเกณฑ์การสมัคร จำนวนที่เปิดรับ และคะแนนต่ำสุดปี 61 รอบรับตรง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาให้น้อง ๆ ดูระหว่างรอผลคะแนนสอบ จะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย!

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั้งประเทศ

เปิดรับสมัคร :       17 – 29 เมษายน 2562

ประกาศผล :        9พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ :    10 – 14 พฤษภาคม 2562

สละสิทธิ์ :            17 – 18 พฤษภาคม 2562

  • สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

    ในTCAS 62 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมกว่า 605 ที่นั่ง !

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เลือกสาขาตอนเรียน) 430
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 15

 


  • คุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50


  • การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากผลคะแนนสอบ GAT-PAT ตามเกณฑ์คะแนนที่คณะกำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com/TCAS62/

ค่าน้ำหนักคะแนน (%)
GAT PAT 1 PAT 3
20 20 60

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก ข้อ 1จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 13พฤษภาคม 2562 ตามเวลาและสถานที่ ที่คณะกำหนด (หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์)
ดูระเบียบการฉบับเต็มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก 


  • สถิติคะแนนต่ำสุด ปี 2561


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนเล็งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้สำหรับการยื่น TCAS 62 รอบ 3 ก่อนจะยื่นรอบ 3 นี้ น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางคณะและมหาวิทยาลัยอีกรอบนะคะ ขอให้ทุกคนติดคณะและสาขาที่ตนเองฝันไว้ โชคดีค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ