มาดูกัน ! ข้อควรรู้ ก่อนสมัคร กสพท 62 ของ 4 มหาวิทยาลัยยอดฮิตแต่ละภูมิภาค

ข้อควรรู้-แพทย์-กสพท

เหลืออีกเดือนนิด ๆ สำหรับการเปิดรับสมัคร กสพท 62 และ TCAS รอบ 3 น้อง ๆ หลายคนคงกำลังตื่นเต้นรอลุ้นผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์กันอยู่ วันนี้พี่วีวี่เลยจะมาแนะนำข้อควรรู้ ก่อนสมัคร กสพท 62 ของ 4 มหาวิทยาลัยยอดฮิตในแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย !

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั้งประเทศ

เปิดรับสมัคร :       17 – 29 เมษายน 2562

ประกาศผล :        9 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ :    10 – 14 พฤษภาคม 2562

สละสิทธิ์ :            17 – 18 พฤษภาคม 2562

  • เกณฑ์การคัดเลือก กสพท 62

เกณฑ์การคัดเลือก กสพท 62 นั้น จะประกอบไปด้วยคะแนนจากการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ 30 % และจาก   9 วิชาสามัญอีก 70 %ขณะที่ O-NET ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 %ถึงจะผ่านการคัดเลือก

ค่าน้ำหนักคะแนน (%)
 
วิชาเฉพาะแพทย์**
9 วิชาสามัญ*
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
30 10 20 10 20 40

*9 วิชาสามัญต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
** วิชาเฉพาะแพทย์ จะต้องใช้คะแนนสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น


  • ข้อควรรู้ก่อนสมัคร กสพท 62 ของ 4 มหาวิทยาลัยยอดฮิตในแต่ละภูมิภาค

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์,คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคณะ คลิก

1.1 จำนวนที่เปิดรับ (รวม 597 ที่นั่ง)

คณะ จำนวนรับ
คณะแพทย์ศาสตร์ 182
คณะแพทย์ศาสตร์ – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30
คณะทันตแพทยศาสตร์ 80
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 150
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 75
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 80

 
1.2 คะแนนสูง – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท 61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ คะแนนสูง-ต่ำ และค่าเฉลี่ย
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 83.5571 72.5505 76.0019
คณะแพทยศาสตร์ – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 75.9047 64.6948 67.5366
คณะทันตแพทยศาสตร์ 79.4039 66.1968 69.4614
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 68.8541 56.1748 57.8821
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 68.8824 54.6582 57.8611
คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 70.8314 55.2877 59.0128

 


2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคณะ คลิก

2.1 จำนวนที่เปิดรับ (รวม 65 ที่นั่ง)

คณะ จำนวนรับ
คณะแพทย์ศาสตร์ 20
คณะทันตแพทยศาสตร์ 15
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30

 
2.2 คะแนนสูง – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท 61มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ คะแนนสูง-ต่ำ และค่าเฉลี่ย
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 68.3576 62.1452 63.9520
คณะทันตแพทยศาสตร์ 63.5680 59.4120 60.4078
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 58.6348 53.8952 54.5809

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคณะ คลิก

3.1 จำนวนที่เปิดรับ (รวม 60 ที่นั่ง)

คณะ จำนวนรับ
คณะแพทย์ศาสตร์ 40
คณะทันตแพทยศาสตร์ 20

*คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ไม่เข้าร่วมกสพท ปี 2562)
 
3.2 คะแนนสูง – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท 61มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ คะแนนสูง-ต่ำ และค่าเฉลี่ย
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 75.8788 61.2480 63.4429
คณะทันตแพทยศาสตร์ 63.7371 60.1556 60.7905
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 58.7839 53.3665 54.7952
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 58.6003 52.5350 54.1673

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคณะ คลิก

4.1 จำนวนที่เปิดรับ (รวม 169 ที่นั่ง)

คณะ จำนวนรับ
คณะแพทย์ศาสตร์ 55
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25
คณะเภสัชศาสตร์ 65

 
4.2 คะแนนสูง – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท 61มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ คะแนนสูง-ต่ำ และค่าเฉลี่ย
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 74.7602 62.6402 65.3783
คณะทันตแพทยศาสตร์ 65.5153 60.4394 61.5534
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 60.0855 54.6929 56.1144
คณะเภสัชศาสตร์ 60.2067 54.0685 56.0467

 


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พี่วีวี่เชื่อว่า การรู้จำนวนที่เปิดรับ และคะแนนสูง – ต่ำของปีก่อน จะทำให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกยื่น กสพท มหาวิทยาลัยไหน ที่สำคัญ ก่อนจะยื่น กสพท 62 อย่าลืมอ่านระเบียบการและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียดอีกรอบนะคะ พี่วีวี่ขอให้น้อง ๆ สอบติด กสพท 62 ในคณะและมหาลัยที่หวังไว้ โชคดีค่ะ
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www9.si.mahidol.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ