รวม “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ” 5 รอบ ในระบบ TCAS

วิศวะจุฬา-ในระบบ-TCAS

รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ5 รอบ ในระบบ TCAS

น้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญมาทางนี้ เพราะพี่วีวี่ได้รวบรวมข้อมูลการเปิดรับสมัครในระบบ TCAS มาให้น้อง ๆ ได้ดูกัน ใครมีผลงาน หรือความสามารถเด่น ๆ รวมรวบเอาไว้ให้ดี เพราะในรอบ portfolio นี้มีให้งัดออกมาใช้กันอย่างแน่นอน ส่วนรอบอื่น ๆ จะใช้เกณฑ์อะไรบ้างนั้น น้อง ๆ ต้องตามพี่วีวี่มาดูทางด้านล่างนี้แล้วล่ะ ตามมาเลยค่ะ

คณะ รอบการเปิดรับ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
วิศวกรรมศาสตร์

รอบที่ 1   การรับด้วย Portfolio

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 1. กำลังเรียน ม.6
 2. แฟ้มสะสมผลงานการเข้าค่ายฝีกอบรมเข้มโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี และคอม
 3. ใช้ GPAX
 4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
 5. สอบสัมภาษณ์
 • โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 1. กำลังเรียน ม.6
 2. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย
 3. ใช้ GPAX
 4. แฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
 5. สอบสัมภาษณ์
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 1. กำลังเรียน ม.6
 2. เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 3. ใช้ GPAX
 4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
 5. สอบสัมภาษณ์
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
 1. กำลังเรียน ม.6
 2. แฟ้มสะสมผลงานการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius ของ (สวทช.)
 3. ใช้ GPAX
 4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ
 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

รอบที่ 2   การรับแบบโควตา

 • โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 1. กำลังเรียน ม.6
 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย/ เยาวชนทีมชาติไทย/ เป็นผู้ที่ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ/ รายการแข่งขันอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
 3. ใช้ GPAX
 4. ใช้ GAT
 5. ใช้ PAT 1/ PAT 3
 6. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี 2558-2560
 7. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท

– สาขาวิศวกรรมสาสตร์

 1. กำลังเรียน ม.6
 2. ใช้ GPAX
 3. GAT
 4. ใช้ PAT 1/ PAT 3
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
 1. กำลังเรียน ม. 6
 2. ใช้ GPAX
 3. ใช้ GAT
 4. ใช้ PAT 1/ PAT 3
 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

รอบที่ 3   การรับตรงร่วมกัน

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี/ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิศวกรรมสำรวจ/ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
 1. จบ ม. 6 หรือ เทียบเท่า
 2. ใช้ GPAX
 3. ใช้ GAT
 4. ใช้ PAT 1/ PAT 3

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

รอบที่ 4   การรับแบบ Admission

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี/ สาขาวิศวกรรมสำรวจ 

รายละเอียด

 1. จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
องค์ประกอบ ค่าร้อยละ
GPAX 20
O-NET 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

หลักสูตรนานาชาติ

คณะ รอบการเปิดรับ
Early Admissions 1 Early Admissions 2 Admissions 1 Admissions 2
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์

รอบ Early Admissions 1

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

รอบ Admissions 1

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

รอบ Admissions 2

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รู้ข้อมูลกันครบแบบนี้แล้ว ใครอยากสมัครรอบไหน โครงการอะไรต้องติดตามและศึกษาไว้ให้ละเอียดเลย เพราะทางมหาวิทยาลัยจะอัพเดตข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ และที่สำคัญคือเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพื่อความฝันของน้อง ๆ ทุกคนค่ะ สู้!

ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

 * โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ