ปากกามหัศจรรย์ : เขียนสำนวนใดแล้วจะเป็นจริงในปีนี้

ปากกามหัศจรรย์
ปากกามหัศจรรย์ : เขียนสำนวนใดแล้วจะเป็นจริงในปีนี้

=  มีแขกมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ (มักใช้หมายถึงบ้านที่มีลูกสาวสวย หรือบ้านผู้มีอำนาจวาสนา)

=  มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ

=  ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน), ใช้เป็นคำสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม

=  ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น

=  ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย เช่น คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้, เป็นคำเปรียบเทียบ หมายความว่า ตกอยู่ที่ใดก็ไม่สูญหาย เช่น ของหลวงตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

=  มีรายได้มาเรื่อย ๆ

=  ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

=  ผู้ชายที่มีฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รุ่มรวย

=  ง่าย, สะดวก

รู้หรือไม่ ? สำนวนเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร

1.  หัวกระไดไม่แห้ง

=  มีแขกมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ (มักใช้หมายถึงบ้านที่มีลูกสาวสวย หรือบ้านผู้มีอำนาจวาสนา)

2.  คมในฝัก

=  มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ

3.  ชิงสุกก่อนห่าม

=  ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน), ใช้เป็นคำสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม

4.  ถ่านไฟเก่า

=  ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น

5.  ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

=  ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย เช่น คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้, เป็นคำเปรียบเทียบ หมายความว่า ตกอยู่ที่ใดก็ไม่สูญหาย เช่น ของหลวงตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

6.  น้ำซึมบ่อทราย

=  มีรายได้มาเรื่อย ๆ

7.  รักพี่เสียดายน้อง

=  ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

8.  ตกถังข้าวสาร

=  ผู้ชายที่มีฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รุ่มรวย

9.  ปอกกล้วยเข้าปาก

=  ง่าย, สะดวก

อ้างอิงความหมายของสำนวนจาก       www.royin.go.th/dictionary

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ