อัพเดท!! โครงการรับตรง ปี 60 ที่ใช้ 9 วิชาสามัญ

โครงการรับตรงปี-60

อัพเดท!! โครงการรับตรง ปี 60 ที่ใช้ 9 วิชาสามัญ

วันนี้พี่วีวี่จะมาอัพเดทโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับการคัดเลือก ว่ามีที่ไหนและใช้วิชาใดในการสอบบ้าง พร้อมแล้วมาดูกันเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรับตรง (แบบปกติ)
null
คณะ วิชาสามัญ
สัตวแพทยศาสตร์ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม
ครุศาสตร์ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admissions.chula.ac.th/


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการรับตรง
null
คณะ วิชาสามัญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 วิชาสามัญ
ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=63


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

โครงการรับตรง KU admission
null
คณะ วิชาสามัญ
สัตวแพทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์1
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์1
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
มนุษยศาสตร์ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม
คณิตศาสตร์1

รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.ku.ac.th/


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการคัดเลือกบุคคล โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
null
คณะ วิชาสามัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์1
วิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์1
เภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ 7 วิชาสามัญ
ศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม
ศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.entrance.psu.ac.th

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบางคณะและสาขาเท่านั้น น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของคณะอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่พี่วีวี่ให้ไว้เลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ