เคลียร์ 3 ประเด็น! TCAS61 รอบ 3

“เคลียร์ 3 ประเด็น! TCAS61 รอบ 3”

จากกรณีการเกิดกระแสข่าวในโลกสังคมออนไลน์ #dek61 ล่าสุด! วันนี้ (30 พ.ค.) ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงได้ออกมาประกาศเรื่องการจัดรอบยืนยันสิทธิ์เพิ่มในระบบ TCAS รอบ 3 โดยพี่วีวี่สรุปเป็น 3 ประเด็นหลักให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจ ดังนี้

เพิ่ม Clearing House ในรอบ 3

TCAS61 รอบ 3 เพิ่มรอบยืนยันสิทธิ์การ Clearing House โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2
เนื่องจากเกิดข้อโต้แย้งกรณีที่นักเรียนจำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว
ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร
*CH = Clearing House

การยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3

น้องๆ ที่สมัคร TCAS ในรอบ 3 และผ่านการคัดเลือก สามารถดำเนินการได้ดังนี้
Clearing House รอบ CH3/1
1. ยืนยันสิทธิ์
2. ไม่ยืนยันสิทธิ์
3. กรณีที่จะถือว่าน้องขอสละสิทธิ์ ได้แก่

  • สละสิทธิ/Decline
  • ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตาม CH3/1
  • ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ

 
Clearing House รอบ CH3/2
น้องที่มีรายชื่อใน Clearing House รอบ CH3/2 จะมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่มีการผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 เท่านั้น
ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือกในรอบ CH3/1 ได้ เพราะถือว่าน้องได้สละสิทธิ์ในรอบนั้นไปแล้ว
ตัวอย่าง : น้องได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจำนวน 2 สาขาวิชาในรอบ CH3/1 แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์นั้น น้องจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น

กำหนดการยืนยันสิทธิ์

Clearing House รอบ CH3/1

1 มิ.ย. 61 (เวลา 10.00 น.) –

3 มิ.ย. 61 (เวลา 24.00 น.)

Clearing House รอบ CH3/2

6 มิ.ย. 61 (เวลา 13.00 น.) –

7 มิ.ย. 61 (เวลา 18.00 น.)

TIMELINE TCAS61 รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

น้องๆ DEK61 โปรดติดตามข่าวความคืบหน้า TCAS61 จาก ทปอ. อย่างใกล้ชิดทาง Website หรือ Fanpage ของ ทปอ.

สุดท้ายนี้พี่ WE TUTORS ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ DEK61 ทุกคนด้วยนะครับ สู้ๆ

ข้อมูลจาก

– ทปอ. : www.facebook.com/cuptthailand

– โพสต์ทูเดย์ : www.posttoday.com/social/general/552837

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ