A-Level คืออะไร? เจาะลึกแนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 #TCAS67

 

วันนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ #DEK67 ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาทำความรู้จักว่า A-Level คืออะไร? ทำไมเราถึงต้องสอบ? สอบแล้วจะเอาคะแนนไปทำอะไรได้บ้าง? และที่สำคัญเราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 รวมถึงจำนวนข้อสอบคร่าว ๆ ที่ออกในแต่ละบท และตัวอย่างแนวข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่สนาม #TCAS67 อย่ารอช้าแล้วตามไปดูได้เลย!!

 

A-Level คืออะไร?

ภาพประกอบ A-Level คืออะไร?

น้อง ๆ #DEK67 ไม่ต้องตกใจกันไป บางคนอาจจะตกใจว่าแนวข้อสอบที่ต้องเก็ง ต้องเตรียมตัวไป จะแตกต่างจากการสอบแบบเดิมไหม เด็ก ๆ ไม่ต้องกังวลนะ A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level เดิมก็คือวิชาสามัญนั่นเอง แต่จะมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เดี๋ยวพี่วีวี่จะบอกให้ฟังว่าแตกต่างกันอย่างไร

 

ทำไมต้องสอบ A-Level?

ภาพประกอบ ทำไมต้องสอบ A-Level ?

A-Level เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ทางเชิงวิชาการในหลักสูตรด้านการประยุกต์ใช้งานจริง พูดง่าย ๆ คือวัดความรู้ว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ หรือตอบคำถามจากข้อมูลเนื้อหาที่เรียนมาได้ไหม ซึ่งเนื้อหาจะไม่เกินจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 แน่นอน และเนื้อหาจะอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ.

 

คะแนน A-Level ใช้ยื่น TCAS รอบอะไรได้บ้าง?

ภาพประกอบ คะแนน A-Level ใช้ยื่น TCAS รอบอะไรได้บ้าง?

คะแนน A-Level สามารถนำไปใช้ในรอบ Quota¸ Admission และ Direct Admission ได้ ดังนั้นคะแนน A-Level จึงสำคัญมากกกก ก.ไก่ล้านตัวเลยล่ะ จะเห็นได้ว่าสามารถยื่นคะแนน A-Level ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเกณฑ์รับสมัครได้ถึง 3 รอบ โดยเฉพาะ TCAS รอบ 3 ที่จะเปิดรับนักศึกษามากที่สุด ซึ่งหากน้อง ๆ ทำคะแนน A-Level ดีเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะมีโอกาสในการเลือกคณะหรือสาขาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการมากขึ้นอย่างแน่นอน

 

A-Level แตกต่างจากวิชาสามัญยังไง? มาดูกัน!

A-Level แตกต่างจาก วิชาสามัญ ยังไง?
ภาพประกอบแสดงความแตกต่างระหว่าง A-Level และวิชาสามัญ

ความแตกต่างระหว่างวิชาสามัญและ A-Level ที่น้อง ๆ คงสังเกตเห็นได้ชัด ๆ จากตารางที่พี่วีวี่นำมาฝากกันก็คือจำนวนวิชาที่สอบนั่นเองค่ะ โดยวิชาสามัญจะมีวิชาที่สอบทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วน A-Level จะมีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี)

น้อง ๆ #DEK67 หลายคนอาจจะไม่มั่นใจว่ารูปแบบข้อสอบนั้นจะเป็นไปในทิศทางใด ต้องเก็งข้อสอบและอ่านหนังสืออย่างไรดี? วันนี้พี่วีวี่จะมาบอกแนวน้อง ๆ เพื่อให้เตรียมตัวเก็งข้อสอบได้แม่นยำขึ้น หยิบปากกา หยิบ iPad มาจดแนวข้อสอบกัน!

 

เจาะแนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ภาพประกอบ เจาะแนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จะออกมาจากบทเรียนทั้งหมด 16 บท มาเป็นข้อสอบ 30 ข้อ ภาพรวมของข้อสอบโจทย์ค่อนข้างจะออกตรงหลักสูตร และสามารถพลิกแพลงหาคำตอบได้หลายวิธี ตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อวัดความเข้าใจในคอนเซปต์ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป พี่วีวี่จะพามาเจาะข้อสอบปี 66 วิเคราะห์แนวข้อสอบแบบละเอียดรายบทให้รู้กันไปว่าออกอะไรบ้าง บทไหนออกเยอะ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ ทริกในการแก้โจทย์ และมีเฉลยให้อย่างละเอียด น้อง ๆ จะได้รู้ว่าควรเน้นอ่านหนังสือที่บทไหน เพราะเรามีเวลาทำข้อสอบแค่ 90 นาที เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำข้อสอบเพียง “ข้อละ 3 นาที” เท่านั้น การวางแผนและเตรียมตัวมาอย่างดี จะช่วยให้เราต่อสู้กับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ได้ดีขึ้น

 

โครงสร้างข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

โครงสร้างข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
ภาพประกอบ โครงสร้างข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

แหล่งข้อมูล Test Blueprint จาก mytcas.com

 

 1. จำนวนและพีชคณิต (15 – 17 ข้อ) รวมเนื้อหาต่อไปนี้
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • จำนวนจริงและพหุนาม
 • ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จํานวนเชิงซ้อน
 • เมทริกซ์
 • ลําดับและอนุกรม
 1. การวัดและเรขาคณิต (3 – 5 ข้อ) รวมเนื้อหาต่อไปนี้
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอร์ในสามมิติ
 1. สถิติและความน่าจะเป็น (6-8 ข้อ) รวมเนื้อหาต่อไปนี้
 • สถิติ
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
 1. สาระแคลคูลัส (2-4 ข้อ)
 • แคลคูลัสเบื้องต้น

 

เคล็ด (ไม่) ลับในการเก็บคะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ภาพประกอบ เคล็ดลับเก็บคะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 1. ต้องรู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้าง เพื่อเลือกอ่านได้ตรงแนวข้อสอบ และช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัว
 2. ต้องมีทริกว่าแต่ละข้อจะแก้โจทย์ได้เร็วด้วยวิธีใด เพื่อประหยัดเวลาไปใช้คำนวณกับข้อที่โจทย์ยาก ๆ
 3. มีโจทย์หรือแนวข้อสอบมากพอเพื่อให้ได้ฝึกฝนด้วยตัวเอง เพราะการเตรียมตัวฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ จะช่วยให้ไม่ตื่นสนามเวลาลงสนามเจอข้อสอบจริง จะได้มีสติในการแก้ไขโจทย์ได้ดี

 

ทีนี้น้อง ๆ คงพอทราบคร่าว ๆ แล้วว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 บทไหนออกเยอะ หากน้อง ๆ คนไหนต้องการหาตัวช่วยบอกทริกลับ เก็งโจทย์แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 อยู่ล่ะก็ พี่วีวี่แนะนำคอร์ส A-Level คณิต ULTIMATE MATHS ที่จะสอนครบรวมทุกบทสำหรับเตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จากข้อสอบจริงปี 66 และจากการวิเคราะห์แนวข้อสอบจากปีล่าสุด เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกโจทย์ที่เก็งมาแล้วมากมายแบบครบทุกบท และยังมีโจทย์ให้น้อง ๆ ได้ฝึกถึง 3,000 ข้อ พร้อมมีเฉลยให้ทุกข้อด้วยนะ น้อง ๆ คนไหนอยากมีสุดยอดเทคนิคการทำโจทย์ขั้นเทพ Fantastic Trick ในฉบับของ WE Tutors ก็สามารถมาเจอกันได้ที่คอร์ส ULTIMATE MATHS ได้เลย ส่วนวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่นะเด็ก ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ