พาราโบลา

พาราโบลา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ระบบสมการ

ระบบสมการ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
อสมการ

อสมการ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
พหุนาม

พหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
เศษส่วนของพหุนาม

เศษส่วนของพหุนาม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
กรณฑ์ที่สอง

กรณฑ์ที่สอง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การแปรผัน

การแปรผัน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
เส้นขนาน

เส้นขนาน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ความเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ความคล้าย

ความคล้าย

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
วงกลม

วงกลม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
1 2 3 4 5 14
Top