ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

โค้งสุดท้าย เตรียมอุดม ภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 1

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 2

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 3

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 4

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 5

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
โวหารการเขียน

โวหารการเขียน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
สำนวนไทย

สำนวนไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ราชาศัพท์

ราชาศัพท์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ระดับภาษา

ระดับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประโยคในภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
1 2 3
Top