บทย่อย

Mock Exam A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

Mock Exam A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (MON94ME99) คอร์สนี้เหมาะกับ น้อง ๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level และต้องการเพิ่มความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงสนามจริงและเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบแบบเป็นชุดเสมือนจริง อยากลองทำข้อสอบที่มีแนวและระดับความยากใกล้เคียงข้อสอบจริงแบบจับเวลาเพื่อฝึกประสบการณ์ในการบริหารเวลาความกดดันในการทำข้อสอบ จุดเด่นของคอร์สนี้ ข้อสอบทั้ง 3 ชุด เก็งตรงตามแนวข้อสอบจริงปีล่าสุด เก็งโดยพี่

ภาพปกคอร์ส Mock Exam คณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ

Mock Exam เตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์

Mock Exam เตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ (MON94ME81) คอร์สนี้เหมาะกับ น้อง ๆ ม.3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และต้องการเพิ่มความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงสนามจริงและเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเป็นชุดเสมือนจริง อยากลองทำข้อสอบที่มีแนวและระดับความยากใกล้เคียงข้อสอบจริงแบบจับเวลา เพื่อฝึกประสบการณ์ในการบริหารเวลาความกดดันในการทำข้อสอบ ในคอร์สนี้มีอะไรบ้าง คอร์สนี้จะมีข้อสอบเสมือนจริง MOCK EXAM ทั้งหมด

ปกคอร์สตะลุยแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1

ตะลุยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 (5 แนวฮิต 10 รร.ดัง)

ตะลุยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 (5 แนวฮิต 10 รร.ดัง) (MON94TE61) คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ป.6 กำลังสอบจะเข้า ม.1 ของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง และอยากได้เทคนิคการทำโจทย์ โดยโจทย์ที่นำมาติวในคอร์สนี้ พี่ภูมิคัดมาให้แล้วเน้น ๆ กับข้อสอบ 5 แนวยอดฮิตที่หลายโรงเรียนดังชอบออก

ฟิสิกส์ ม.3

ฟิสิกส์ ม.3 (PON94393) คอร์สสำหรับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.3 ที่อยากจะเพิ่มเกรดในโรงเรียน ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จุดเด่น & เทคนิคการสอน มีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม พร้อมเฉลยทุกข้ออย่างละเอียด แบบฝึกหัด

ฟิสิกส์ ม.2

ฟิสิกส์ ม.2 (PON94392) คอร์สสำหรับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.2 ที่อยากจะเพิ่มเกรดในโรงเรียน ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จุดเด่น & เทคนิคการสอน มีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม พร้อมเฉลยทุกข้ออย่างละเอียด แบบฝึกหัด

ฟิสิกส์ ม.1

ฟิสิกส์ ม.1 (PON94391) คอร์สสำหรับน้องๆ ระดับชั้น ม.1 ที่อยากจะเพิ่มเกรดในโรงเรียน ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จุดเด่น & เทคนิคการสอน มีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม พร้อมเฉลยทุกข้ออย่างละเอียด แบบฝึกหัด +

พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level

พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level (LON94E11_1) สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต

ชีววิทยา ม.3

ชีววิทยา ม.3 (LON94393_1) คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 ส่วนชีววิทยา ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน ดังนี้ พันธุศาสตร์ ระบบนิเวศ เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน รับฟรี ตำราเรียน

ชีววิทยา ม.2 (การดำรงชีวิตของสัตว์ )

ชีววิทยา ม.2 (การดำรงชีวิตของสัตว์) (LON94392_1) คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 ส่วนชีววิทยา ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน ดังนี้ การดำรงชีวิตของสัตว์ เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน รับฟรี ตำราเรียน

ชีววิทยา ม.1

ชีววิทยา ม.1 (LON94391_1) คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ส่วนชีววิทยา ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน ดังนี้ พื้นฐานทางชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน รับฟรี ตำราเรียน

พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา (LON94311_1)  เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

พื้นฐานทางชีววิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยา (LON94H11_1) เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทพื้นฐานทางชีววิทยา ที่ ดร.พี่บิ๊กได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิต ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่1

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่1 (TON94P81) ลักษณะคอร์ส สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้ สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 360 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ) หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่2

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่2 (TON94P82) ลักษณะคอร์ส สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้ สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 300 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ) หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่3

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่3 (TON94P83) ลักษณะคอร์ส สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้ สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 380 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ) หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่4

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่4 (TON94P84) ลักษณะคอร์ส สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้ สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 260 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ) หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่5

ภาษาไทย ม.ปลาย เนื้อหาคอร์สเรียน ชุดที่5 (TON94P85) ลักษณะคอร์ส สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยของแต่ละบทอย่างเป็นระบบ เนื้อหาแต่ละบทสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อเนื่องกัน สามารถต่อยอดให้บทอื่นในชุดเดียวกันได้ สกัดประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ตามหลักสูตรแบบกระชับ เสริมข้อสังเกตและความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อย่อยและแนวข้อสอบท้ายบทจากหลากหลายสนามสอบ เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดกว่า 130 ข้อ (เฉลยในคอร์สครบทุกข้อ) หนังสือ 3 เล่ม (แยกเล่ม

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย (TON94P12) เจาะลึกเนื้อหาการส่งคำสัมผัส / ฉันทลักษณ์ของกลอน / ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์” / ฉันทลักษณ์ของ “โคลง” / ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์” / ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย” ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET”

สำนวนไทย

สำนวนไทย (TON94P14) เจาะลึกเนื้อหาลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย / ตัวอย่างที่มาของสำนวนไทย / ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน – ใกล้เคียงกัน / ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน / หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค

การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำในภาษาไทย (TON94P18) เจาะลึกเนื้อหาการสร้างคำในภาษาไทย / การสร้างคำซ้ำ / การสร้างคำซ้อน / การสร้างคำประสม / การสร้างคำสมาส ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา”

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ (TON94P19) เจาะลึกเนื้อหาหลักการสังเกตคำไทยแท้ / หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น

ประโยคในภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย (TON94P21) เจาะลึกเนื้อหาความหมายและส่วนประกอบของประโยค / ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย / การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ / หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย (TON94P23) เจาะลึกเนื้อหา เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ / เสียงและอักษรแทนเสียงสระ / เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา”

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย (TON94P24) เจาะลึกเนื้อหา ความหมายและการนับ “พยางค์” / พยางค์ปิด – พยางค์เปิด / พยางค์คำเป็น – พยางค์คำตาย / พยางค์คำครุ – พยางค์คำลหุ / หลักการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์โดยทั่วไป ที่ต้องเจอในข้อสอบ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ