ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม A กลศาสตร์ 1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม B กลศาสตร์ 2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม C คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม D ไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม E สมบัติสาร

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แรงและกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

โมเมนตัมและการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

เสียง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้าสถิต

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้ากระแส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แม่เหล็กและไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
1 2
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ