ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แรง และกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

โมเมนตัม และการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
1 2
Top