ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม A กลศาสตร์ 1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม B กลศาสตร์ 2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม C คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม D ไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่ม E สมบัติสาร

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
แรงและกฎการเคลื่อนที่

แรงและกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
สมดุลกล

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
งานและพลังงาน

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
โมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แนวโค้ง

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
คลื่น

คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
1 2
Top