ฉลอง 35 ปี จ่ายเพียง 35%  วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565 เท่านั้น !!

WE ใจดีเพิ่มชั่วโมงการเรียนเพิ่มให้ 20% ทุกคอร์ส เพื่อให้น้อง ๆ สามารถหยุดจดหรือทบทวนซ้ำได้

** ทุกคอร์สมีอายุการเรียนถึง 30 กันยายน 65

แผนการเรียน ม.ปลาย

เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลายจำนวนชั่วโมงชั่วโมงเพิ่ม 20%ค่าเรียนจ่ายเพียง
พื้นฐานทางชีววิทยา12.3016.30800280
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 15.2018.301,200420
ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต 5.006.00400140
เซลล์ :โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ 16.4020.001,100385
การแบ่งเซลล์ 11.4014.00700245
การสลายอาหารระดับเซลล์ 10.0012.00800280
โครโมโซม และสารพันธุกรรม17.3021.001,700595
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 14.3017.301,400490
เทคโนโลยีชีวภาพ 11.0013.301,100385
วิวัฒนาการ9.4012.00900315
การสืบพันธุ์ของพืชดอก8.0010.00800280
โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช6.508.30700245
การลำเลียงสารของพืช6.007.30600210
การสังเคราะห์ด้วยแสง11.3014.001,100385
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช5.507.00600210
ระบบย่อยอาหาร 12.4015.301,200420
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ 10.4513.001,100385
ระบบเลือด และน้ำเหลือง12.0514.301,200420
ระบบภูมิคุ้มกัน 4.055.00400140
ระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพของสัตว์9.4012.00900315
การเคลื่อนที่ของสัตว์ 9.3011.30900315
ระบบประสาท 20.3025.001,800630
ระบบฮอร์โมน12.5015.301,200420
ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ 16.3020.001,500525
พฤติกรรมของสัตว์ 7.509.30800280
ความหลากหลายทางชีวภาพ19.0023.001,800630
ระบบนิเวศ 11.0013.301,100385
ประชากรสิ่งมีชีวิต 6.107.30700245
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ