ฉลอง 35 ปี จ่ายเพียง 35% วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565 เท่านั้น !!

WE ใจดีเพิ่มชั่วโมงการเรียนเพิ่มให้ 20% ทุกคอร์ส เพื่อให้น้อง ๆ สามารถหยุดจดหรือทบทวนซ้ำได้

** ทุกคอร์สมีอายุการเรียนถึง 30 กันยายน 65

แผนการเรียน ม.ต้น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้นจำนวนชั่วโมงชั่วโมงเพิ่ม 20%ค่าเรียนจ่ายเพียง
ระบบจำนวนเต็ม 7.309.00800280
ทศนิยมและเศษส่วน10.0012.001,000350
จำนวนและตัวเลข 6.308.00700245
สมบัติของจำนวนนับ 6.107.30600210
ระบบจำนวนจริง 9.1011.00900315
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 11.3014.001,200420
เลขยกกำลัง  (ม.1) 6.308.00700245
เลขยกกำลัง  (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง6.157.30700245
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น6.007.30600210
กราฟเส้นตรง 4.305.30500175
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว10.2012.301,000350
ระบบสมการเชิงเส้น 5.307.00600210
สมการกำลังสอง 7.309.30600210
พาราโบลา 6.508.30600210
ระบบสมการ 6.007.30600210
อสมการ 7.008.30700245
พหุนาม 19.1523.301,800630
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง 7.309.00800280
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง 11.0013.301,100385
เศษส่วนของพหุนาม7.109.00600210
กรณฑ์ที่สอง 5.006.00600210
การแปรผัน6.208.00700245
พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง 8.1010.00700245
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 7.008.30700245
การแปลงทางเรขาคณิต 8.009.30800280
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 5.457.00600210
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4.005.00400140
เส้นขนาน3.104.00300105
ความเท่ากันทุกประการ 3.454.30400140
ความคล้าย 5.307.00600210
วงกลม 5.457.00600210
ตรีโกณมิติ 11.0013.301,100385
พื้นที่ผิวและปริมาตร (1) (ปริซึม และทรงกระบอก) 4.506.00500175
พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม) 6.308.00700245
ความน่าจะเป็น 5.307.00600210
สถิติ (1) 4.406.00500175
สถิติ (2) 12.4015.301,300455
สถิติ (3) 6.007.30600210
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ