คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 2-เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

SCI 3A เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

กลุ่มกลศาสตร์ และกลุ่มคลื่น รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่มสมบัติสารและความร้อน+กลุ่มไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

Grammar Start-up

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

Reading Insight (PROMOTION EARLY BIRD)

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

Reading Insight

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

ระบบจำนวนเต็ม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ทศนิยมและเศษส่วน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

จำนวนและตัวเลข

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

สมบัติของจำนวนนับ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เลขยกกำลัง (ม.1)

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

กราฟเส้นตรง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ระบบสมการเชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

สมการกำลังสอง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

พาราโบลา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ระบบสมการ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

อสมการ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

พหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เศษส่วนของพหุนาม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

กรณฑ์ที่สอง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การแปรผัน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การแปลงทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เส้นขนาน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ความเท่ากันทุกประการ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ความคล้าย

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

วงกลม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

สถิติ (1)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

สถิติ (2)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

สถิติ (3)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

กลศาสตร์ 1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลศาสตร์ 2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

สมบัติสารและความร้อน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

พื้นฐานของชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การดำรงชีวิตของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การดำรงชีวิตของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

พันธุศาสตร์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

สัตว์ + พันธุศาสตร์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ติวเข้ม คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เคมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

โค้งสุดท้าย เตรียมอุดม ภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ IJSO และ สพฐ.

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 2

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 1 (เนื้อหารวม)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 2

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.6

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

Grammar Power-up

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

READING BOOSTER

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

เซต และการให้เหตุผล

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ตรรกศาสตร์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

เมทริกซ์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เวกเตอร์

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

จำนวนเชิงซ้อน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ลำดับ และอนุกรม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

แคลคูลัส

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แรง และกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

โมเมนตัม และการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

เสียง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้าสถิต

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้ากระแส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

แม่เหล็กและไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ความร้อนและแก๊ส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

พื้นฐานทางชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การแบ่งเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การสลายอาหารระดับเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

โครโมโซม และสารพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

วิวัฒนาการ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

การลำเลียงสารของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

ระบบย่อยอาหาร

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การเคลื่อนที่ของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบประสาท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบฮอร์โมน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

พฤติกรรมของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประชากรสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ภาษาไทย ม.ปลาย รวมบท ชุดที่ 1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ภาษาไทย ม.ปลาย รวมบท ชุดที่ 2

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ภาษาไทย ม.ปลาย รวมบท ชุดที่ 3

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

โวหารการเขียน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

สำนวนไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ราชาศัพท์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ระดับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

การสร้างคำในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประโยคในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ภาษาแสดงความคิด

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ULTIMATE THAI (โปรโมชั่น ม.ปลาย)

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ULTIMATE MATHS รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

Ultimate Chem – เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 )

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 2 )

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ULTIMATE THAI

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

เมทริกซ์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ลำดับ และอนุกรม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

แคลคูลัส

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

พื้นฐานทางชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การประสานงานในร่างกายสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

พืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)