คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ก่อนขึ้น ม.1

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ก่อนขึ้น ม.4

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 2 เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ฟิสิกส์ ม.ต้น รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ฟิสิกส์ ม.3

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

SCI 3A เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ชีววิทยา ม.1

ชีววิทยา ม.1

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ชีววิทยา ม.2

ชีววิทยา ม.2

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ชีววิทยา ม.3

ชีววิทยา ม.3

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
GRAMMAR START UP

GRAMMAR START-UP

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
READING INSIGHT

READING INSIGHT

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทศนิยมและเศษส่วน

ทศนิยมและเศษส่วน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

สมบัติของจำนวนนับ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ระบบจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
เลขยกกำลัง (ม.1)

เลขยกกำลัง (ม.1)

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
กราฟเส้นตรง

กราฟเส้นตรง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ระบบสมการเชิงเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
สมการเลขยกกำลังสอง

สมการเลขยกกำลังสอง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
พาราโบลา

พาราโบลา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ระบบสมการ

ระบบสมการ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
อสมการ

อสมการ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
พหุนาม

พหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
เศษส่วนของพหุนาม

เศษส่วนของพหุนาม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
กรณฑ์ที่สอง

กรณฑ์ที่สอง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การแปรผัน

การแปรผัน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
เส้นขนาน

เส้นขนาน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ความเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ความคล้าย

ความคล้าย

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
วงกลม

วงกลม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
สถิติ (1)

สถิติ (1)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
สถิติ (2)

สถิติ (2)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
สถิติ (3)

สถิติ (3)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

กลศาสตร์ 1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลศาสตร์ 2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ติวเข้ม คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เคมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

โค้งสุดท้าย เตรียมอุดมฯ ภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ IJSO และ สพฐ.

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ชีววิทยา IJSO

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท กลุ่ม A

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท กลุ่ม B

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท กลุ่ม A

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท กลุ่ม B

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา)
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร สสวท.)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท.)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 1 (หลักสูตร สสวท.)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท.)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.6 (หลักสูตร สสวท.)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
VOCAB ESSENTIALS

VOCAB ESSENTIALS

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
GRAMMAR POWER UP

GRAMMAR POWER-UP

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
READING BOOSTER

READING BOOSTER

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
เซต

เซต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ระบบจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทฤษฎีจำนวนและเลขยกกำลัง

ทฤษฎีจำนวนและเลขยกกำลัง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
เมทริกซ์

เมทริกซ์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
เวกเตอร์

เวกเตอร์

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
จำนวนเชิงซ้อน

จำนวนเชิงซ้อน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
แคลคูลัส

แคลคูลัส

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
แรงและกฎการเคลื่อนที่

แรงและกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
สมดุลกล

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
งานและพลังงาน

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
โมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แนวโค้ง

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
คลื่น

คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
เสียง

เสียง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ไฟฟ้ากระแส

ไฟฟ้ากระแส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
แม่เหล็กและไฟฟ้า

แม่เหล็กและไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ความร้อนและแก๊ส

ความร้อนและแก๊ส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ของแข็งและของไหล

ของแข็งและของไหล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
พื้นฐานทางชีววิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การสลายอาหารระดับเซลล์

การสลายอาหารระดับเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
โครโมโซมและสารพันธุกรรม

โครโมโซมและสารพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
การลำเลียงสารของพืช

การลำเลียงสารของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
โครงสร้างพืชและการเจริญเติบโตของพืช

โครงสร้างพืชและการเจริญเติบโตของพืช

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ระบบเลือดและน้ำเหลือง

ระบบเลือดและน้ำเหลือง

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกัน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบขับถ่ายและรักษาดุลยภาพของสัตว์

ระบบขับถ่ายและรักษาดุลยภาพของสัตว์

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
การเคลื่อนที่ของสัตว์

การเคลื่อนที่ของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบประสาท

ระบบประสาท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบฮอร์โมน

ระบบฮอร์โมน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
พฤติกรรมของสัตว์

พฤติกรรมของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประชากรสิ่งมีชีวิต

ประชากรสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 1

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 2

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 3

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 4

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เนื้อหาคอร์สเรียนรวมบท ชุดที่ 5

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
โวหารการเขียน

โวหารการเขียน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
สำนวนไทย

สำนวนไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ราชาศัพท์

ราชาศัพท์

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ระดับภาษา

ระดับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประโยคในภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ภาษาแสดงความคิด

ภาษาแสดงความคิด

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ULTIMATE THAI

ULTIMATE THAI (โปรโมชั่น ม.ปลาย)

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
MON94E99_3

ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท

ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ULTIMATE CHEM – เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 )

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย (Organic Chemistry 2)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ULTIMATE THAI

ULTIMATE THAI

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

หลักการใช้ภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ทักษะภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ความงามทางภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

เซต และตรรกศาสตร์

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94E12_2

จำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)